BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu referendum + kalendarz wyborczy

474 KBPobierz na dysk

Informacja o warunkach udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych w kraju

92 KBPobierz

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

85 KBPobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

58 KBPobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

55 KBPobierz

Partie - załączniki

29 KBPobierz

Organizacje - załączniki

40 KBPobierz

Fundacje - załączniki

40 KBPobierz

Wyjaśnienia PKW - dopisywanie do spisu wyborców

423 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

40 KBPobierz

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

307 KBPobierz

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

30 KBPobierz

Zawiadomienie o losowaniu

317 KBPobierz na dysk

Protokół z czynności losowania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Miasta Kołobrzeg

152 KBPobierz na dysk

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Miasta Kołobrzeg

60 KBPobierz

Harmonogram szkoleń i ukonstytuowania się Obwodowych Komisji ds. referendum

263 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 87/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 21.08.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach ds. referendum

22 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 88/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24.08.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji ds. referendum

14.4 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 89/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24.08.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach ds. referendum

19.5 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 90/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24.08.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji ds. referendum

13.9 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 92/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 25.08.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach ds. referendum

18.3 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 93/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 25.08.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji ds. referendum

13.1 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 98/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28.08.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach ds. referendum

183 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 99/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28.08.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji ds. referendum

15.1 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 101/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 04.09.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach ds. referendum

64 KBPobierz na dysk