BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Informacja dla kandydatów na ławników

1.3 MBPobierz na dysk

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

74 KBPobierz

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

80 KBPobierz

Formularz KRK - osoba

33 KBPobierz na dysk

Formularz KRK - podmiot zbiorowy

115 KBPobierz na dysk

Oświadczenie kandydata na ławnika - dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych

107 KBPobierz na dysk

Oświadczenie kandydata - dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej

105 KBPobierz na dysk

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

39 KBPobierz

Dz.U.2015.133 - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych

372 KBPobierz

Informacja dotycząca wystawiania zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia kandydata na ławnika

111 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/132/15 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję w latach 2016 – 2019, niespełniających wymagań formalnych

144 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/133/15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie i Sądu Rejonowego w Kołobrzegu na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

274 KBPobierz na dysk