ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Informacja dla kandydatów na ławników

1.3 MBPobierz na dysk

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

74 KBPobierz

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

80 KBPobierz

Formularz KRK - osoba

33 KBPobierz na dysk

Formularz KRK - podmiot zbiorowy

115 KBPobierz na dysk

Oświadczenie kandydata na ławnika - dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych

107 KBPobierz na dysk

Oświadczenie kandydata - dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej

105 KBPobierz na dysk

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

39 KBPobierz

Dz.U.2015.133 - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych

372 KBPobierz

Informacja dotycząca wystawiania zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia kandydata na ławnika

111 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/132/15 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję w latach 2016 – 2019, niespełniających wymagań formalnych

144 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XII/133/15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie i Sądu Rejonowego w Kołobrzegu na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

274 KBPobierz na dysk