Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE DOTACJI

1. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego - XV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta "Herbertiada"
Data 12-15.01.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
2. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg

 

Data 19-21.01.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
3. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego - X Hanzatycki Targ Solny

 

Data 13-21.01.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
4. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego - XXVII Międzynarodowy Bieg Zaślubin

Data 21-30.01.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
5. Temat Protokół oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy Nr WS.526.2.9.2014.II z dnia 20 lutego 2014 roku dotyczącego celów publicznych z zakresu prowadzenia edukacji, poradnictwa i innych form pomocy dotyczących problemów społecznych, w tym wynikających z picia szkodliwego, uzależnienia od alkoholu oraz środków psychoaktywnych - Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół Feniks
Data 20-30.04.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
6. Temat Protokół oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy Nr WS.526.2.6.2014.II z dnia 14 lutego 2014 roku dotyczącego celów publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Data 13-18.03.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
7. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Rodzinnym Mądrowscy Maciej Mądrowski
Data 12-28.08.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
8. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego - Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM
Data 12.05.-31.07.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
9. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Centrum Kultury i. Zbigniewa Herberta
Data 25.11. - 04.12.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
10. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego - Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg
Data 19-30.10.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
11. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50
Data 22.10.2015 - 10.12.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM