ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

WYBORY PREZYDENTA RP


 

PLAKAT INFORMACYJNY - JAK GŁOSOWAĆ

Plakat informacyjny pokazujący w przystępny sposób mieszkańcom jak głosować w najbliższych wyborach

215 KBPobierz

DOKUMENTACJA WYBORCZA

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

480 KBPobierz na dysk

Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

300 KBPobierz na dysk

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 02.02.2015 r. w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczenia o prawie do głosowania

477 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

39 KBPobierz

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (kopia dokumentu z nakładką Braila znajduje się w Urzędzie Miasta, pokój nr 5)

209 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24 marca 2015 r. o utworzeniu na terenie Miasta Kołobrzeg obwodów głosowania, ustalonych granicach i numerach obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

32 KBPobierz na dysk

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu

35 KBPobierz

Praca w obwodowych komisjach wyborczych

92 KBPobierz na dysk

Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania

44 KBPobierz

Głosowanie korespondencyjne

27 KBPobierz

Poradnik - głosowanie korespondencyjne

359 KBPobierz na dysk

Zawiadomienie o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych z dnia 18.04.2015 r.

27 KBPobierz

Protokół z czynności losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Miasta Kołobrzeg

805 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 33/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

73 KBPobierz na dysk

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

50 KBPobierz

Informacja o sporządzeniu Spisu Wyborców

25 KBPobierz

Uchwała PKW w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych

69 KBPobierz

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych

230 KBPobierz

Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania

29 KBPobierz

Harmonogram szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych

31 KBPobierz

Zarządzenie Nr 36/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 27.04.2015 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

152 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 39/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30.04.2015 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

12.8 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 41/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 4.05.2015 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

14.5 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 42/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 4.05.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

14.2 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 43/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 7.05.2015 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

34 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 45/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

223 KBPobierz

Zarządzenie Nr 47/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

242 KBPobierz

Zarządzenie Nr 49/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

268 KBPobierz

Zarządzenie Nr 50/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

165 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 56/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22.05.2015 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

144 KBPobierz na dysk