BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

WYBORY PREZYDENTA RP


 

PLAKAT INFORMACYJNY - JAK GŁOSOWAĆ

Plakat informacyjny pokazujący w przystępny sposób mieszkańcom jak głosować w najbliższych wyborach

215 KBPobierz

DOKUMENTACJA WYBORCZA

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

480 KBPobierz na dysk

Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

300 KBPobierz na dysk

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 02.02.2015 r. w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczenia o prawie do głosowania

477 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

39 KBPobierz

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (kopia dokumentu z nakładką Braila znajduje się w Urzędzie Miasta, pokój nr 5)

209 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24 marca 2015 r. o utworzeniu na terenie Miasta Kołobrzeg obwodów głosowania, ustalonych granicach i numerach obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

32 KBPobierz na dysk

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu

35 KBPobierz

Praca w obwodowych komisjach wyborczych

92 KBPobierz na dysk

Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania

44 KBPobierz

Głosowanie korespondencyjne

27 KBPobierz

Poradnik - głosowanie korespondencyjne

359 KBPobierz na dysk

Zawiadomienie o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych z dnia 18.04.2015 r.

27 KBPobierz

Protokół z czynności losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Miasta Kołobrzeg

805 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 33/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

73 KBPobierz na dysk

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

50 KBPobierz

Informacja o sporządzeniu Spisu Wyborców

25 KBPobierz

Uchwała PKW w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych

69 KBPobierz

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych

230 KBPobierz

Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania

29 KBPobierz

Harmonogram szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych

31 KBPobierz

Zarządzenie Nr 36/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 27.04.2015 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

152 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 39/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30.04.2015 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

12.8 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 41/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 4.05.2015 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

14.5 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 42/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 4.05.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

14.2 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 43/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 7.05.2015 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

34 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 45/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

223 KBPobierz

Zarządzenie Nr 47/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

242 KBPobierz

Zarządzenie Nr 49/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

268 KBPobierz

Zarządzenie Nr 50/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

165 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 56/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22.05.2015 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej

144 KBPobierz na dysk