BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

1. Temat Kontrola stosowania przepisów prawa pracy w zakresie wynagrodzeń i rozwiązywania umów o pracę
 
Data 08,11,18.01.2013
Kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy
 
2. Temat Kontrola Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektoru Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013
 
Data 24.01.2013
Kontrolujący Urząd Marszałkowski w Szczecinie
 
3. Temat Kontrola Projektu "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap II
 
Data 11-15.02.2013
Kontrolujący CUPT
 
4. Temat Kontrola zadań dot. organizacji, zabezpieczenia, przygotowania systemu wykrywania i alarmowania ludności (WZK)
Data 05.04.2013
Kontrolujący ZUW
 
5. Temat Kontrola dot. zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
Data 11.04.2013
Kontrolujący NIK
 
6. Temat Kontrola dot. realizacji dochodów z tytułu opłaty skarbowej 2011-2012 r.
Data 22.04.2013
Kontrolujący NIK
 
7. Temat Kontrola projektu nr WND-RPZP.05.02.02-32-024/10 pn.: "Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu - etap I"
 
Data 06-08.05.2013
Kontrolujący Urząd Marszałkowski w Szczecinie
 
8. Temat Kontrola obiektu budowlanego: Odpływ wód opadowych do morza w km 327+960, w rejonie ul. Grobla w Kołobrzegu
 
Data 14.05.2013
Kontrolujący Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 
9. Temat Kontrola dot. realizacji przez gminy uzdrowiskowe zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w latach 2010-2012
Data 10.05.2013
Kontrolujący NIK
 
10. Temat Kontrola projektu nr 77/NPPDL/2011, pn.: "Przebudowa ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu"
 
Data 19.06.2013
Kontrolujący ZUW
 
11. Temat Kontrola projektu "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I.
Data 20.05.2013
Kontrolujący CUPT
 
12. Temat Kontrola dot. realizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 2012-2013 r.
 
Data 17.07.2013
Kontrolujący ZUW
 
13. Temat Kontrola dot. przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami
 
Data 07.08.2013-03.09.2013
Kontrolujący Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 
14. Temat Kontrola problemowa postępowania z materiałami archiwalnymi (USC)
Data 26.08.2013
Kontrolujący Archiwum Państwowe
 
15. Temat Kontrola dot. archiwum zakładowego
Data 10.09.2013
Kontrolujący Archiwum Państwowe
 
16. Temat Kontrola projektu "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap III
Data 25.10.2013
Kontrolujący CUPT
 
17. Temat Kontrola dot. realizacji wyników i zaleceń poprzednich kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 
Data listopad 2013, 05,11.12.2013
Kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy
 
18. Temat Kontrola dot. obiektów mostowych i przepustów na terenie Miasta Kołobrzeg
Data 13-14.11.2013
Kontrolujący Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego