Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

II tura Wyborów

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 19 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 30 listopada 2014 r.

282 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

WYNIKI WYBORÓW

Wybory Prezydenta Miasta Kołobrzeg - II tura

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wybory Prezydenta Miasta Kołobrzeg

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wybory do Rady Miasta Kołobrzeg

22 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Dokumentacja Wyborcza

Losowanie numerów dla list kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych i jednocześnie nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej

24 KBPobierzPodgląd pliku

Losowanie kandydatów na członków do Obwodowych Komisji Wyborczych w Kołobrzegu

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego do Rady Miasta Kołobrzeg

351 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.10.2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Miasta Kołobrzeg

349 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 27.10.2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Kołobrzeg

2.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół z losowania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach Samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 23.10.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

2.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Harmonogram szkoleń i konstytuowania się obwodowych komisji wyborczych dla wyborów samorządowych 2014 r.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców - www.wybory.kolobrzeg.eu

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 03.11.2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

276 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 8/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 13.11.2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

296 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 9/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 13.11.2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

289 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych po ukonstytuowaniu się

64 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04. marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa

141 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 sierpnia 2014 r. - wykaz słupów ogłoszeniowych – bezpłatnych

39 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 sierpnia 2014 r. - wykaz okręgów wyborczych, ich numery i granice oraz ustalona liczba radnych w każdym okręgu

54 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

229 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

243 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jak zostać członkiem OKW?

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze

45 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik 20 do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 22 września 2014 r. – skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu

21 KBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram prac Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 83/2014 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29.09.2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 30 wrzesnia 2014 r. w sprawie zmian składów terytorialnych komisji wyborczych

12.3 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXI/301/12 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

191 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

42 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 13 października 2014 r. o utworzeniu na terenie Miasta Kołobrzeg obwodów głosowania, ustalonych granicach i numerach obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

158 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO

191 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

152 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

147 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

86 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

683 KBPobierz na dyskPodgląd pliku