Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku

39 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnienaimi wyborców niepełnosprawnych

127 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

218 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

536 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wiadomości publicznej informującej o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wyznaczonych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

62 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja OKW w Gorzowie Wlkp. z dnia 04.04.2014 r. dotycząca składu osobowego, siedzib i pełnionych dyżurów oraz komunikat dotyczący przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

354 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wyjasnienie PKW

126 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pismo Panstwowej Komisji Wyborczej w sprawie Portalu Informacyjnego Administracji Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

102 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 33/14 z dnia 02 maja 2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

266 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 34/2014 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

73 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2014 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9. maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej

22 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 37/2014 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej

72 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 41/2014 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia skladu Obowodowych Komisji Wyborczych

72 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 42/2014 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia skladu Obowodowej Komisji Wyborczej

71 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 45/2014 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych

73 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 47/2014 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych

71 KBPobierz na dyskPodgląd pliku