BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

WYBORY PREZYDENTA RP


 

W związku ze zbliżającą się II turą wyborów Prezydenta RP Urząd Miasta w Kołobrzegu informuje:

  • do dnia 24 czerwca 2010 roku wyborcy przebywający poza miejscem stałego zameldowania oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą być dopisani na własny wniosek do spisu wyborców
  • do dnia 24 czerwca 2010 roku osoby powyżej 75 roku życia i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością mogą złożyć wniosek o sporządzenia dla nich aktu pełnomocnictwa
  • do dnia 2 lipca 2010 roku osoby umieszczone w rejestrze wyborców Miasta Kołobrzeg mogą odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem stałego pobytu

Wszelkie formalności należy załatwić w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kołobrzegu, w godzinach 9-14, czwartek 9-15.30, pokój 12,13,14, tel.: +48 94 355 15 25 lub 26 lub 27.


Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

38 KBPobierz na dysk

Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych dotyczące zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta RP

193 KBPobierz

Uchwała PKW w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

27 KBPobierz

Uchwała PKM z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

28 KBPobierz

Protokół głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

78 KBPobierz

Wytyczne oraz wyjaśnienia dotyczące obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów Prezydenta RP

49 KBPobierz

Uchwała PKW w sprawie obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów Prezydenta RP

27 KBPobierz

Uchwała PKW w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

68 KBPobierz

Uchwała PKW w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach Prezydenta RP

27 KBPobierz

Wytyczne dla Okręgowych Komisji Wyborczych i Obwodowych Komisji Wyborczych, dotyczące trybu i zasad przekazywania PKW danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach Prezydenta RP

47 KBPobierz

Zarządzenie Nr 83/10 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania ze składu obwodowych komisji wyborczych

23 KBPobierz

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 10.05.2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

810 KBPobierz na dysk

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

20 KBPobierz

Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 72, poz. 467)

314 KBPobierz na dysk

Informacja o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 47 w Koszalinie powołanej przez Państwową Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku

32 KBPobierz

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

41 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11 maja 2010 r. dotyczące utworzenia na terenie Miasta Kołobrzeg obwodów głosowania, ich numery i granice.

59 KBPobierz

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z 30. kwietnia 2010 r. - wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

37 KBPobierz

Akt i wniosek o sporządzenie Aktu Pełnomocnictwa do Głosowania

1.0 MBPobierz

Zarządzenie Nr 95/10 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 03 lipca 2010 roku zmieniające Zarządzenie Nr 76/10 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

23 KBPobierz

Zarządzenie Nr 94/10 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 03 lipca 2010 roku w sprawie odwołania ze składu obwodowych komisji wyborczych

22 KBPobierz

- załącznik do Zarządzenia Nr 76/2010

18.9 KBPobierz

Zarządzenie Nr 76/10 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

22 KBPobierz