Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2013 wraz z planowaną wysokością środków finansowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2013.

Pełna treść ogłoszenia

74 KBPobierzPodgląd pliku

Druk oferty

111 KBPobierzPodgląd pliku