Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, inwestycji polegającej na wycince drzew zlokalizowanych na działce nr 4, w obrębie 20 miasta Kołobrzeg, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wystąpił o zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pełna treść obwieszczenia

1.5 MBPobierzPodgląd pliku