Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

 

PRZYJAZNY URZĄD

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243). Urząd Miasta Kołobrzeg udostępnia swoje usługi dla osób słabo słyszących oraz głuchoniemych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:

  • poczta elektroniczna - urzad@um.kolobrzeg.pl - adres do Biura Podawczego: na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie, itp. Ponadto na stronie http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=20 udostępnione są adresy e-mail do wszystkich działów oraz pracowników Urzędu
  • przesyłanie wiadomości tekstowych SMS - 693 986 991 | 600 992 272
  • komunikator internetowy - Skype: umkolobrzeg
  • faks: +48 94 35 23 769
  • strona internetowa - www.kolobrzeg.pl
  • ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania ... zobacz

Ponadto w Urzędzie Miasta pracuje 12 pracowników, którzy ukończyli kurs Języka Migowego I stopnia.

Osoby posługujące się językiem migowym świadczą pomoc w trzech lokalizacjach:

Kurs był realizowany w ramach projektu: Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-124/09-00 w okresie od grudnia 2011r. do marca 2012. Kurs był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs miał na celu przygotowanie urzędników do wdrożenia zapisów ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się w celu zapewnienie osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej.