Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Microsoft Certified Technology Specialist w ramach projektu "Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

Pełna treść zapytania ofertowego

182 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi z dnia 25.11.2011 r. - zestaw 1

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Wybór oferty

466 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uniewaznienie zapytania ofertowego

478 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi z dnia 23.02.2012 r. - zestaw 2

1.5 MBPobierzPodgląd pliku