BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

WYBORY DO SEJMU i SENATU RP

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

25 KBPobierz na dysk

Kalendarz wyborczy

39 KBPobierz na dysk

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

53 KBPobierz

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z 11.08.2011 r. o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach

38 KBPobierz

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 7 września 2011 r. - informacja o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wyznaczonych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

68 KBPobierz

Zgłoszenie kandydatów do OKW

24 KBPobierz

Zarządzenie Nr 101/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

24 KBPobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnika do głosowania

182 KBPobierz na dysk

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

194 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 108/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 3 października 2011 roku w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8

21 KBPobierz

Zarządzenie Nr 109/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 5.10. 2011 roku w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19

21 KBPobierz

Zarządzenie Nr 110/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 5 października 2011 roku w sprawie powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19

21 KBPobierz

Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9.10. 2011 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6

22 KBPobierz

Zarządzenie Nr 119/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9 października 2011 r. w sprawie powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6

21 KBPobierz