Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

UKS Morska Odyseja

Zgodnie z  art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 28 poz. 146 z późn. zm.) Gmina Miasto Kołobrzeg zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. Przygotowanie zawodników UKS Bałtyk Morska Odyseja Kołobrzeg do udziału we współzawodnictwie sportowym w pływaniu oraz dwuboju nowoczesnym, realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy "Bałtyk - Morska Odyseja".
Termin trwania zadania do 27 lipca  2011 r.

Pełna treść oferty

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku