BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KOMISJA KOMUNALNA

Przewodniczący: Krzysztof Plewko

Członkowie Komisji:

 • Kamil Barwinek
 • Jacek Kalinowski
 • Wiesław Parus
 • Łukasz Zięba
 • Dariusz Zawadzki
 • Danuta Wilk

Komisja Komunalna działa w zakresie spraw:

 • budownictwa drogowego, infrastruktury technicznej Miasta,
 • cmentarzy komunalnych,
 • działalności Komitetów Społecznych wspomaganych ze środków gminnych,
 • funkcjonowania komunikacji miejskiej i łączności,
 • ochrony zwierząt,
 • organizacji ruchu drogowego,
 • rozbudowy i utrzymania urządzeń komunalnych, budownictwa komunalnego, remontów i gospodarki mieszkaniowej,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania Miasta,/li>
 • zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz.