BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KOMISJA KOMUNALNA

 • Łukasz Zięba - Przewodniczący Komisji
 • Kamil Barwinek - członek komisji
 • Jacek Kalinowski - członek komisji
 • Wiesław Parus - członek komisji
 • Krzysztof Plewko - członek komisji
 • Danuta Wilk - członek komisji
 • Dariusz Zawadzki - członek komisji

Komisja Komunalna działa w zakresie spraw:

 • budownictwa drogowego, infrastruktury technicznej Miasta,
 • cmentarzy komunalnych,
 • działalności Komitetów Społecznych wspomaganych ze środków gminnych,
 • funkcjonowania komunikacji miejskiej i łączności,
 • ochrony zwierząt,
 • organizacji ruchu drogowego,
 • rozbudowy i utrzymania urządzeń komunalnych, budownictwa komunalnego, remontów i gospodarki mieszkaniowej,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania Miasta,/li>
 • zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz.