BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Radni Rady Miasta

LISTA RADNYCH RADY MIASTA
(redakcja serwisu nie odpowiada za dane nadesłane przez poszczególnych Radnych
do zamieszczenia w serwisie Rady Miasta)

 

  Imię i nazwisko | BEŃKO MARCIN
 • data i miejsce urodzenia - 1975
 • wykształcenie -
  • studiuje na ostatnim roku politologii
 • przebieg pracy zawodowej -
  • inspektor ds. eksploatacji portu w Zarządzie Portu Morskiego w Kołobrzegu
 • działalność społeczna -
  • przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 Solne Zdroje
 • rodzina - żonaty
     
  Imię i nazwisko | BIEŃKOWSKI HENRYK
 • data i miejsce urodzenia - 14.07.1949, Żychlin, woj. łódzkie
 • wykształcenie -
  • wyższe techniczne
  • Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Wrocławskim - Prawo i Administracja Samorządowa
 • przebieg pracy zawodowej -
  • do 1990 Fabryka Podzespołów Radiowych ELWA - Szef Produkcji
  • 1990 - 1998 Prezydent Miasta Kołobrzeg
  • 1998 - 2002 Pełnomocnik Wojewody d/s Prywatyzacji, także kierownik w firmie prywatnej, Sekretarz Gminy Mielno
  • 2002 - 2006 Prezydent Miasta Kołobrzeg
  • obecnie Sekretarz Gminy Mielno
 • działalność społeczna -
  • Stowarzyszenie na Rzecz Popierania Demokracji Lokalnej CENTROPRAWICA RAZEM
 • znajomość języków -
  • język angielski biernie
 • rodzina - żona Aleksandra, troje dorosłych usamodzielnionych dzieci (Rafał, Bartek i Kamila)
 • credo samorządowe -
  • doświadczenie i kompetencja
 • zainteresowania -
  • turystyka górska
  • gry zespołowe
  • poezja
  • malarstwo
     
  Imię i nazwisko | BŁASZCZYK BOGDAN
 • data i miejsce urodzenia - 1947
 • wykształcenie - wyższe pedagogiczne, zawód nauczyciel
  • Liceum Pedagogiczne w Szczecinku - 1966 r.
  • Oficerską Szkołę Wojsk Pancernych w Poznaniu - 1969 r.
  • Studia na wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy - 1978 r.,
  • Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Oddział w Kaliszu - 1985 r.
  • Studia podyplomowe z zakresu informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim - 1995 r.
 • przebieg pracy zawodowej -
  • 1966/71 Zawodowa służba wojskowa stopień wojskowy - kapitan WP
  • 1972/98 Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kołobrzegu
   W tym:
   • 16 lat na stanowisku Wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego
   • 8 lat pracy jako ławnik w Sądzie Pracy z ramienia Związku Nauczycielstwa Polskiego
   • 4 lata Radny i członek Zarządu Miasta Kołobrzeg
  • 1998/2002 Wiceprezydent Euroregionu "Pomerania"
  • 1998/2001 Prezydent Miasta Kołobrzegu
   • Zreorganizował Urząd Miasta. Powołał dwie spółki miejskie, rozwinął budownictwo mieszkaniowe w ramach TBS, opracował Strategię Rozwoju Miasta, wprowadził wieloletnie planowanie inwestycji miejskich pod postacią WPI, Rada Miasta przyjęła Studium do Planu Przestrzennego Zagospodarowania Miasta. Dbał o oświatę. Za jedno z najważniejszych swoich osiągnięć uważa zorganizowanie obchodów 1000 - lecia Biskupstwa w Kołobrzegu i związaną z tym kampanię promocyjną miasta. Zrealizowany kalendarz imprez związanych z obchodami Millenium rozsławił Kołobrzeg jako miasto otwarte na Europę, gościnne, tolerancyjne , szanujące dorobek kulturowy innych narodów. Organizowane sympozja naukowe, budowa niemieckiego i żydowskiego lapidarium, dni tolerancji z udziałem młodzieży z Izraela, pojednanie żołnierzy polskich i niemieckich walczących w 45 roku o Kołobrzeg i wspólne obchody tej rocznicy, współpraca z miastami partnerskimi doprowadziły do zbliżenia społeczności - Polaków, Niemców i Żydów. Pokłosiem tych inicjatyw jest oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej który rokrocznie w październiku w Kołobrzegu organizował "Dni Tolerancji". W ramach tej imprezy spotykała się młodzież z 12 krajów w celu wymiany doświadczeń kulturalnych, dyskutowała o ważnych problemach europejskich.
    W czasie Jego kadencji miasto zdobyło wiele prestiżowych tytułów oraz nagród związanych z turystyką i promocją. Między innymi w roku 2002 w badaniach OBOP zostało ogłoszone Letnią Stolicą Polski, wygrało plebiscyt turystyczny o Puchar Prezydenta RP. Osobiście otrzymał w Berlinie wyróżnienie od Ministra Gospodarki i Polskiej Organizacji Turystycznej za najlepiej promowane miasto w Niemczech. W Kołobrzegu powstała pierwsza w Polsce Lokalna Organizacja Turystyczna. Posiada wiele odznaczeń, ale najbardziej ceni sobie medal od Związku Nauczycielstwa Polskiego za zasługi dla rozwoju oświaty w Kołobrzegu oraz wszelkie wyróżnienia i medale otrzymane od kombatantów i Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
  • 2001/2005 Poseł na Sejm RP IV kadencji
   • Komisja Gospodarki
   • Komisja Spraw Zagranicznych
   • Członek grupy międzyparlamentarnej Polska - Izrael i Polska - Niemcy
   • Organizator i Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Turystyki
   • Członek Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki
   • Członek międzyresortowego zespołu ds. aktywizacji społeczno-gospodarczej uzdrowisk
   • Praca w Parlamentarnych Zespołach - Przedsiębiorczości, Strażaków, Policji i Uzdrowisk
   • Przewodniczący Rady Społecznej Ośrodka Sanatoryjnego MSWiA
  • 2006 Wybrany Radnym Rady Miasta
   • Członek komisji:
    • Uzdrowiskowej
    • Finansów i rozwoju Gospodarczego
  • Członek - założyciel Stowarzyszenia "Dom Europejski", a także działacz Oddziału Regionalnego w Kołobrzegu.
   Członek Stowarzyszenia Polska - Skandynawia, Stowarzyszenia Cyklistów oraz Związku Emerytów i Rencistów.
 • działalność społeczna -
  • członek SLD
     
  Imię i nazwisko | CIEŚLICKA ANETA
 • data i miejsce urodzenia: 10.06.1977 r. | Nowogard
 • wykształcenie: wyższe
 • przebieg pracy zawodowej
  • radca prawny - kancelaria radcy prawnego
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
 • działalność społeczna:
  • przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 5 "Lęborskie" w Kołobrzegu
 • znajomość języków obcych:
  • j. angielski
 • rodzina:
  • mąż Marcin
  • syn Bartosz
 • kontakt:
     
  Imię i nazwisko | DĄBKOWSKI ARTUR
 • wiek - 43 lat
 • Wykształcenie
  • Wykształcenie wyższe ekonomiczne - absolwent wydziału ekonomii i zarządzania Politechniki Koszalińskiej - specjalizacja Administracja Państwa i Samorządu
  • Polsko - Niemieckie studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Strategicznego Organizacją w Instytucie Kształcenia Menagerów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie - Fachhochschule Dortmund
  • Kurs pedagogiczny w Centrum Kształcenia nauczycieli w Koszalinie, a co za tym idzie uzyskał kwalifikacje pedagogiczne
  • Absolwent Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Przebieg pracy zawodowej :
  • Wice Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Kołobrzeskim Osiedlu Podczele w latach 1997 - 1999
  • Wice Przewodniczacy Rady Nadzorczej Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu w latach 1998 - 2001
  • Kierownik Gminnego Punktu Informacji Europejskiej przy Urzędzie Gminy Kołobrzeg 2000 - 2005
  • Pracownik Samorządowy Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury przy Urzędzie Gminy Kołobrzeg od 1999 - 2013
  • Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury w Kołobrzegu 2006
  • Kierownik Kancelarii Tajnej Urzędu Gminy Kołobrzeg 2006 - 2010
  • Kierownik Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji od 2011 roku
  • IV kadencje pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla "Podczele"
 • Działalność społeczna -
  • Radny Rady Miasta Kołobrzeg V, VI i VII kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ,Przewodniczący Komisji Prawa ,Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich V kadencji ,Delegat Miasta Kołobrzeg w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  • Prezes Stowarzyszenia "Kołobrzeg Jest Najważniejszy"
 • Znajomość języków - niemiecki
 • Rodzina:
  • żona Katarzyna z wykształcenia jest pedagogiem - absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • córka Iga ma 17 lat i uczęszcza do I Liceum Ogólnokształcącego
  • piesek Bianka mały biały pudelek pieszczotliwie nazywany przez nas "Niuniuś"
  • "Rodzina to dla mnie wartość największa żona Kasia i córka Iga to kobiety które są sensem mojego życia"
 • Zainteresowania -
  • administracja państwa i samorządu
  • kultura, sport, wycieczki górskie (Złota Odznaka GOT)
 • Odznaczenia:
  • Odznaczony orderem za Zasługi dla Sportu i Turystyki przez Ministra Sportu
 • Kontakt: www.dabkowski.eu.pl | arturdab7@wp.pl | tel.: 604 352 811
     
  Imię i nazwisko | DYMECKA WIOLETTA
 • data i miejsce urodzenia: 11.04.1971 r. | Połczyn Zdrój
 • wykształcenie:
  • mgr inż. Inżynierii Środowiska - WSI Koszalin | 1995
  • technologia wody i ścieków- Politechnika Poznańska | Studia Podyplomowe
  • zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem w UE - Uniwersytet Warszawski | Studia Podyplomowe
 • doświadczenie zawodowe:
  • od 2011 prezes spółki - ZWK w Unieściu
  • 2003 - 2010 prezes spółki - MWiK w Kołobrzegu
  • 1998 - 2003 kierownik oczyszczalni ścieków - MWiK w Kołobrzegu
  • 1995 - 1998 specjalista ds. ochrony środowiska i gosp. wodno - ściekowej ALPEX- KARLINO
 • zainteresowania:
  • psychologia
  • muzyka polska
  • film obyczajowy
  • książki biograficzne
     
  Imię i nazwisko | KALINOWSKI CEZARY

Komisarz Wyborczy w Koszalinie postanowieniem z dnia 14 października 2016 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Kołobrzeg

     
  Imię i nazwisko | KALINOWSKI JACEK
 • data i miejsce urodzenia: 12.04.1970 r. Kołobrzeg
 • wykształcenie: wyższe
 • Przebieg pracy zawodowej:
  • od 19 lat funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu
  • od 2013 roku Ratownik Wodny
 • działalność społeczna:
  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • rodzina:
  • syn Mateusz lat 19
  • córka Julia lat 12
 • zainteresowania:
  • sport
  • filmy
 • kontakt:
     
  Imię i nazwisko | KARGUL SŁAWOMIR
 • data i miejsce urodzenia: 06.03.1962 r. | Kołobrzeg
 • wykształcenie:
  • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie (rok ukończenia 1986 - inżynier)
  • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie - Wydział Administracji - kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi (rok ukończenia 2009 - magister)
 • przebieg pracy zawodowej:
  • od 1986 roku oficer Wojska Polskiego
   • w latach 1986-1990: dowódca plutonu i starszy oficer operacyjno-szkoleniowy jednostki rakietowej Obrony Powietrznej Kraju w Stęszewie k. Poznania
   • w latach 1990-1995: szef łączności jednostki rakietowej Obrony Powietrznej w Ustroniu Morskim
   • w latach 1995-2004: oficer ochrony i maskowania (szef ochrony), oficer służb logistycznych i szef sztabu dywizjonu w jednostce rakietowej Obrony Powietrznej w Mrzeżynie
   • w latach 2004-2009: dowódca pododdziału lotniczego w Świdwinie
   • w latach 2009-2010: szef techniki lotniczej 40. Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
   • w latach 2010-2011: oficer służb logistycznych w dowództwie 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  • od 2011 roku w rezerwie. Emeryt wojskowy.
 • działalność społeczna:
  • od 2012 roku pełni funkcje Prezesa Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Giełdowej 9,10,11 w Kołobrzegu.
 • znajomość języków obcych:
  • język angielski na poziomie podstawowym.
 • rodzina:
  • żona Edyta - pielęgniarka - instrumentariuszka.
  • córka Aleksandra - doktorantka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • zainteresowania:
  • historia
  • historia lotnictwa polskiego
  • sporty rowerowe
 • kontakt:
     
  Imię i nazwisko | KIEŁKOWSKI PRZEMYSŁAW

Wybrany do Rady Miasta w wyborach uzupełniających przeprowadzonych w dniu 15 stycznia 2017 r. Wykonywanie mandatu radnego rozpoczął 9 lutego 2017 r. po złożeniu ślubowania.

 • urodzony 03.05.1982 w Kołobrzegu
 • wykształcenie: magister ekonomi
  • Studia Podyplomowe
  • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
  • Administracja
  • Ubezpieczenia społeczne
 • działalność społeczna:
  • prezes Kołobrzeskiego Klubu Morsów
  • prezes Stowarzyszenia Kołobrzeg Morzem Sportów - Dyrektor Kołobrzeg Maraton
  • od 2012 roku Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 ,,Śródmiejskie"
 • praca zawodowa:
  • W latach 1999 - 2009 pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zaczynał od konserwatora, stróża, pracownika gospodarczego, recepcjonisty, dział marketingu
  • Od roku 2009 do 2015 roku Zastępca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR
  • Od 2015 roku Kierownik Sanatorium Muszelka
 • zainteresowania:
  • sport- bieganie
  • tenis
     
  Imię i nazwisko | MŁYNARCZYK MAREK
 • wykształcenie: średnie - mechanik obróbki skrawaniem, absolwent szkoły chorążych w Wyższej Szkole Wojsk Pancernych w Poznaniu, kursy i szkolenia z zakresu administrowania i rozliczania Wspólnot Mieszkaniowych
 • przebieg pracy zawodowej:
  • 1978 - PŻB, pracownik sekcji remontów statków
  • 1978 - 1998 żołnierz zawodowy, chorąży Komendant Aresztu Garnizonowego, zastępca Komendanta Garnizonu Kołobrzeg
  • 1993 - własna działalność gospodarcza
 • działalność społeczna:
  • aktywny udział w Radach Rodziców szkół podstawowych i licealnych w latach 1987 - 2001
  • od 14 lat zarządza Wspólnotą Mieszkaniową i pełni funkcję Prezesa Zarządu
  • jeden z założycieli Stowarzyszenia Żołnierzy "Zawsze Gotowi". W Stowarzyszeniu pełni funkcję wiceprezesa oraz organizatora i koordynatora wolontariatu, który zajmuje się pomaganiem dzieciom w szkołach podstawowych w nauczaniu początkowym.
 • znajomość języków obcych:
  • średnio - rosyjski
  • słabo - niemiecki
 • rodzina:
  • żona - Wanda, dyspozytor pogotowia ratunkowego
  • syn - Wojciech, inżynier informatyk, wielokrotny laureat olimpiad z przedmiotów ścisłych, wraz z rodziną mieszka i pracuje w Warszawie
  • córka - Karolina, mgr prawa, prowadzi w Warszawie własną kancelarię prawną, obecnie pisze pracę doktorską z zakresu prawa karnego
  • wnuczki - Zosia lat 7, Hania lat 5 - obie nauczyłem grać w szachy
  • wnuczek - Maciek lat 3
 • zainteresowania: sport - łucznictwo w latach 1971 - 1978, członek kadry Polski juniorów, szachy - reprezentant 8 brygady zmechanizowanej. W wolnych chwilach lubię rzeźbić w drewnie i malować farbami olejnymi na płótnie.
 • tel.: 609 515 620 e-mail marek@mlynarczyk.org
   
     
  Imię i nazwisko | PARUS  WIESŁAW
 • data i miejsce urodzenia - 12.02.1950 Chruściki, woj. wielkopolskie
 • wykształcenie -
  • mgr inż. chemik (Politechnika Poznańska)
 • przebieg pracy zawodowej -
  • 1973 - 74 METALPLAST - Oborniki Wlkp.
  • 1974 - 2003 Kombinat Budowlany w Kołobrzegu
  • 2003 - dalej MWiK w Kołobrzegu
  • 1975 - 2003 dodatkowo nauczyciel w różnych szkołach, najdłużej w Zespole Szkół przy ul. 1 Maja
 • działalność społeczna -
  • 1998 - 2001 Unia Wolności
  • 2001 - dalej Platforma Obywatelska (członek Zarządu Powiatowego)
  • radny III, IV, V, VI kadencji
 • znajomość języków -
  • język niemiecki biegle
 • rodzina -
  • żonaty
  • dwóch synów (28 i 32 lata)
 • credo samorządowe -
  • doświadczenie - spokój - rozwaga: te trzy cechy chciałbym wykorzystać w pracy samorządowej
  • rozbudowa i modernizacja dróg (obwodnica)
 • zainteresowania -
  • sport a zwłaszcza koszykówka NBA
  • literatura o tematyce wojennej (wspomnienia, fakty)
  • ekologia (ochrona środowiska)
     
  Imię i nazwisko | PLEWKO KRZYSZTOF
 • data i miejsce urodzenia: 10.01.1958 r. | Kołobrzeg
 • wykształcenie: Radiooficer Okrętowy
 • przebieg pracy zawodowej:
  • 7 lat Radiooficer - Polskie Linie Oceaniczne Gdynia
  • 10 lat Radiooficer - Armatorzy zagraniczni
  • od 1997 roku - własny biznes
 • działalność społeczna:
  • współorganizator Pomocy dla Powodzian
  • Prezes Stowarzyszenia "Ekologiczny Kołobrzeg"
  • Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla nr 4
 • znajomość języków obcych:
  • angielski
  • rosyjski
 • rodzina: żona, córka
 • zainteresowania:
  • krótkofalarstwo
  • wędkarstwo
 • e-mail : ekologicznykolobrzeg@wp.pl
     

  Imię i nazwisko | POŁOWNIAK BOGUSŁAW
 • data i miejsce urodzenia : 14.04.1959 r. | Kołobrzeg
 • wykształcenie: średnie techniczne
 • przebieg pracy zawodowej: inspektor ds. komunalnych Urząd Miasta Kołobrzeg
 • zainteresowania: sport
 • e-mail: b.polowniak@wp.pl
   
  Imię i nazwisko | STRZYŻEWSKA KRYSTYNA
 • data i miejsce urodzenia - 15.11.1948 Kołobrzeg
 • wykształcenie - mgr ekonomii
  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna Poznań 1972
  • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Studium Zarządzania Businessem 1993
  • Uniwersytet Szczeciński - Studia Podyplomowe - Prawo Administracyjne i Samorządowe 2003
  • Uniwersytet Szczeciński - Studia Podyplomowe - w trakcie (2007)
 • przebieg pracy zawodowej -
  • od 1972 do 1990 r. w administracji państwowej (PPRN, Urząd Powiatowy, Urząd Miejski) - inspektor, z-ca kierownika Wydziału Finansowego, Kierownik Wydziału Handlu, Przemysłu i Usług)
  • od 1990 - społem PSS "Jedność" - Prezes Zarządu
 • działalność społeczna -
  • V Kadencja w Radzie Miasta - od 1994 r.
  • Przewodnicząca Rady Miasta II kadencji
  • Przewodnicząca Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych
 • znajomość języków -
  • język rosyjski
  • język niemiecki
 • rodzina -
  • mąż Roman
  • córki Elżbieta i Dorota
 • credo samorządowe -
  • służba publiczna w interesie mieszkańców i rozwoju miasta
 • zainteresowania -
  • turystyka
     
  Imię i nazwisko | Szarłata - Woźniak Karolina
 • data i miejsce urodzenia: 4.02.1983
 • wykształcenie: wyższe, Uniwersytet Szczeciński - magister politologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne
 • przebieg pracy zawodowej
  • 2003-2015 Hotel Senator, kierownik recepcji
  • od 2015 r. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu - doradca Starosty
 • działalność społeczna: członek komisji rewizyjnej Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Autyzmem
 • znajomość języków obcych: angielski, niemiecki
 • rodzina:
  • mąż Jacek
  • synowie Paweł, Jacek i córka Katarzyna
 • kontakt:
     
  Imię i nazwisko | SZUFEL RYSZARD
 • data i miejsce urodzenia - 04.02.1965 w Kołobrzegu
 • wykształcenie - Policealne Studium Zawodowe, Obsługa Ruchu Turystycznego
 • przebieg pracy zawodowej:
  • inspektor d/s eksploatacji promów Polskiej Żeglugi Bałtyckiej od 1985 do1990
  • własna działalność gospodarcza od 1990r. prowadzona na terenie Kołobrzegu
 • działalność społeczna:
  • radny Rady Miasta pięciu kadencji - nieprzerwanie od 1998r.
  • wiceprzewodniczący Rady Miasta w latach 2004-2006
  • przewodniczący klubu radnych CentroPrawica Razem w latach 2002-2006
  • wiceprzewodniczący Rady Miasta w latach 2006 – 2010
  • przewodniczący Rady Miasta w latach 2010 – 2014
  • przewodniczący Rady Miasta 0d 31 maja 2016
 • partia - Platforma Obywatelska
 • znajomość języków:
  • niemiecki w mowie i w piśmie
  • angielski w mowie i w piśmie
 • rodzina:
  • żona Małgorzata
  • dzieci Adrian 33 lat, Miłosz 17 lat
     
  Imię i nazwisko | WILK DANUTA
 • data i miejsce urodzenia: 19.11.1948 r.
 • wykształcenie: technik ekonomista
 • przebieg pracy zawodowej:
  • NBP
  • TRANBUD MZZiD Kołobrzeg
  • działalność gospodarcza
 • działalność społeczna:
  • praca społeczna na rzecz dzielnicy zachodniej
  • 8 lat przewodnicząca osiedla
 • rodzina: córka i syn
 • e-mail: wilkdanka@gmail.com
     
  Imię i nazwisko | WOŹNIAK JACEK ... Komisarz Wyborczy w Koszalinie postanowieniem z dnia 29. grudnia 2014 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego.

 

     
  Imię i nazwisko | ZAJĄCZKOWSKA MAŁGORZATA
 • data i miejsce urodzenia: 4.09.1964 r. | Trzebnica
 • wykształcenie: wyższe
 • przebieg pracy zawodowej:
  • lekarz medycyny (w Kołobrzegu od 2003 roku NZOZ PCM ulica Kolejowa 1)
 • działalność społeczna:
  • opieka lekarska nad ubogimi i bezdomnymi (charakter pro bono)
 • znajomość języków obcych:
  • rosyjski
  • angielski
 • rodzina:
  • mężatka, dwoje dzieci
 • zainteresowania:
  • literatura
  • sport
  • ogród
 • kontakt:
     
 

mię i nazwisko | ZARZYCKI IRENEUSZ

 • data i miejsce urodzenia : 16.05.1948 r. w Świdwinie
  wykształcenie:
  • wyższe - AWF Wrocław
  • studia podyplomowe - AWF Warszawa
  • studia uzupełniające z Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej
  • zdobyte kwalifikacje na wielu kursach i szkoleniach m.in. Członków Rad Nadzorczych, podstawy księgowości, zarządzania środowiskowego - uzyskując certyfikaty kompetencji.
 • przebieg pracy zawodowej:
  • 1963 - 67 Gminna Spółdzielnia SCH Świdwin - pracownik fizyczny
  • 1967 - 67 Powiatowy Zakład Weterynarii w Świdwinie - referent zaopatrzenia
  • 1967 - 85 Służba w Wojsku Polskim (zawodnik, Instruktor wychowania fizycznego, Kierownik Sekcji Bokserskiej WKS Zawisza),
  • 1986 - 86 SP Nr 3 w Kołobrzegu - nauczyciel wychowania fizycznego
  • 1986 - 87 MZKS Kotwica w Kołobrzegu - Wiceprezes Urzędujący
  • 1987 - 89 "Społem" OHUS - Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego
   w Ustroniu Morskim
  • 1989 - 91 Urząd Gminy Ustronie Morskie - Dyrektor Ośrodka Sportu
   i Rekreacji
  • 1991 - 96 Zespół Szkół Elektroniczno Elektrycznych w Koszalinie - Kierownik Internatu
  • 1997 - 97 Urząd Miasta w Świdwinie - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
  • 1998 - 2007 ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu - wychowawca
   w Internacie
  • 2007 - 2008 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Dyrektor ds. Budownictwa Mieszkaniowego (członek zarządu w okresie 13.02-26.07.2008 r.)
  • 2009 - 2009 Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. - Kierownik Obiektu
  • 2009 - ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu - wychowawca w Internacie
 • zawód wykonywany: nauczyciel wychowawca
 • Działalność społeczna:
  • 1963 - 67 r. - Ochotnicza Straż Pożarna w Świdwinie - członek,
  • 2007 r. - Inicjator i współzałożyciel Stowarzyszenia AZBEST-STOP - Prezes Zarządu,
  • 2008 - 2010 r.- Przewodniczący Rady Społecznej w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu,
  • 2012 - 2016 r. - Członek Rady Społecznej w Szpitalu Uzdrowiskowym "Willa Fortuna" Sp. z o. o.
 • rodzina:
  • żona Teresa przebywa na emeryturze
  • dwie zamężne córki: Beata i Izabela
  • wnuk Mateusz (syn Beaty) – aplikant radcowski
  • wnuczki: Zuzia (córka Beaty) - uczennica szkoły podstawowej
   Natasha (córka Izabeli) – uczennica gimnazjum Truro School.
 • zainteresowania:
  • polityka
  • gospodarka
  • sport (zarządzanie)
  • ochrona środowiska
 • kontakt
     
  Imię i nazwisko | ZAWADZKI DARIUSZ
 • data i miejsce urodzenia - 09 sierpnia 1970 w Kołobrzegu
 • wykształcenie -
  • wyższe Administracja Publiczna
  • Polsko - Niemieckie studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Strategicznego Organizacją w Instytucie Kształcenia Menagerów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie
  • Fachhochschule Dortmund
  • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie
  • kursy i szkolenia z zakresu administracji
 • przebieg pracy zawodowej -
  • Dom Pomocy Społecznej filia w Kołobrzegu (obecnie)
  • Urząd Miasta w Kołobrzegu (2000 - formalnie do chwili obecnej - urlop bezpłatny na czas pełnienia mandatu radnego )
  • Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu (2003 - 2004)
  • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu, czyli kołobrzeskie Warsztaty Terapii Zajęciowej (1994 - 2000)
 • działalność społeczna -
  • Radny Rady Miasta Kołobrzeg (2006 - 2010) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek komisji ds. Budżetowo-Gospodarczej
  • Radny Rady Miasta Kołobrzeg (2002 - 2006) członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Społecznych
  • Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 3 w Kołobrzegu ( od 2000 roku do chwili obecnej)
  • Wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
  • Członek Rady Muzeum przy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu z ramienia Rady Miasta Kołobrzeg
  • Członek Rady Społecznej przy Szpitalu Uzdrowiskowym Kolejarz/ Villa Fortuna
 • zainteresowania -
  • bezapelacyjnie historia i informatyka - z historii przede wszystkim historia współczesna, okres dwóch wojen światowych, okres napoleoński i starożytność
  • historia doktryn polityczno - prawnych
  • podróże, kontakt z naturą
  • polityka
  • w chwilach wolnych konserwacją starych militariów i antyków
     
  Imię i nazwisko | ZIELIŃSKA IZABELA
 • urodzona: 12. 09.1981 w Kołobrzegu
 • wykształcenie:
  • wyższe - mgr Ekonomii w Zakresie Polityka Społeczno - Gospodarcza i Ekonomika Regionalna. Dyplom uzyskany na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
  • Studia podyplomowe
  • Europejska Integracja w Agrobiznesie
  • Politechnika Koszalińska Wydział Ekonomii i Zarządzania
  • Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
  • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • kursy językowe
  • Szkoła Języków Obcych „Geothego” w Kołobrzegu
  • Ukończony  kurs języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym
  • Instytut Języków Obcych „ School by the Sea” w Kołobrzegu
  • Ukończony kurs języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym
 • przebieg pracy zawodowej
  • Manager Hotelu Solny Resort & Spa w Kołobrzegu
  • Dyrektor Akces Medical Spa w Dźwirzynie
  • Kierownik Szpitala Uzdrowiskowego  „ Muszelka” Uzdrowisko Kołobrzeg S.A
  • Specjalista ds. organizacji imprez i pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej - Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
  • Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji „GeoVita”  w Dźwirzynie - recepcjonistka
 • rodzina:
  • partner życiowy Grzegorz – własna działalność gospodarcza
  • synowie: Dominik,  Wiktor
 • praca społeczna:
  • Koordynatorka Biura Porad Prawnych i Obywatelskich w Kołobrzegu
  • Sekretarz Rotary Club Kołobrzeg
  • Organizatorka akcji One Billion Rising – Nazywam się Miliard w Kołobrzegu
  • Inicjatorka akcji społecznej „ Kup obiadek dla uczniaka” w Szkole Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu oraz w Koszalinie
  • Radna Rady Osiedla nr 5 „ Lęborskie
 • zainteresowania:
  • muzyka, sport, podróże
  • polityka społeczna, prawo lokalne i samorządowe.
 • kontakt: