ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Etapy Wdrażania Systemu Zarządzania Jakością

Etapy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000

Projektem zostały objęte wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kołobrzeg, a prace zmierzające do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zostały podzielone na 6 etapów, łącznie z audytem certyfikującym, których zakończenie przewiduje się na koniec września 2006 r.

Opracowano poniżej przedstawiony harmonogram wdrożenia SZJ wg normy ISO 9001:2000.

 • Etap I - Audit wstępny
  Etap ten obejmuje Audit wstępny - badanie i ocena stanu istniejącego: identyfikacja istniejącego systemu jakości, wstępna identyfikacja procesów, identyfikacja istniejących zarządzeń, procedur i systemów, sporządzenie raportu z auditu wstępnego, ustalenie wstępnej listy dokumentacji SZJ w organizacji, opracowanie koncepcji SZJ w UMK, opracowanie polityki jakości, zarządzeń o przystąpieniu do opracowania i wdrożenia SZJ wg ISO 9001:2000 oraz zarządzenia powołującego Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
 • Etap II - Szkolenia
  W ramach tego etapu zaplanowano szkolenia: ogólne dla najwyższego kierownictwa, szkolenia ogólne dla wszystkich pracowników UMK (Podstawy SZJ, system norm ISO 9001:2000.), oraz szkolenia z zakresu dokumentowania dla grupy co najmniej 20 osób.
 • Etap III - Dokumentowanie
  W Tym etapie zaplanowano zidentyfikowanie i opisanie procesów, mapowanie procesów, opracowanie celów jakości dla UMK oraz dla wydziałów UMK, opracowanie Księgi Jakości oraz szkolenia ogólne dla wszystkich pracowników Urzędu w zakresie dokumentacji systemowej.
  • Etap III a - Wdrożenie aplikacji wspomagającej
   W ramach realizacji tego etapu zostaną przeszkoleni administratorzy w zakresie funkcjonowania oprogramowania, zostanie dostarczone i zainstalowane oprogramowanie, zostaną zainstalowane dokumenty systemowe oraz odbędą się szkolenia dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta w zakresie funkcjonowania oprogramowania.
 • Etap IV - Szkolenie audytorów wewnętrznych
  W ramach tego etapu zostaną przeprowadzone szkolenia audytorów wewnętrznych (ok. 20 osób) w zakresie wymagań normy ISO 9001:2000, zasad auditowania, praktycznej realizacji auditu wewnętrznego.
 • Etap V - Audit wewnętrzny
  Prace w tym etapie obejmują: zorganizowanie oraz przeprowadzenie auditu wewnętrznego, sporządzenie raportu z auditu i określenie działań korygujących lub zapobiegawczych, realizacja wskazanych działań.
 • Etap VI - Certyfikacja
  W etapie tym zaplanowano takie czynności jak: wybór jednostki certyfikującej, opracowanie wniosku do jednostki certyfikującej, przygotowanie do audytu certyfikującego.