ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Etapy Wdrażania Systemu Zarządzania Jakością

Etapy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000

Projektem zostały objęte wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kołobrzeg, a prace zmierzające do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zostały podzielone na 6 etapów, łącznie z audytem certyfikującym, których zakończenie przewiduje się na koniec września 2006 r.

Opracowano poniżej przedstawiony harmonogram wdrożenia SZJ wg normy ISO 9001:2000.

 • Etap I - Audit wstępny
  Etap ten obejmuje Audit wstępny - badanie i ocena stanu istniejącego: identyfikacja istniejącego systemu jakości, wstępna identyfikacja procesów, identyfikacja istniejących zarządzeń, procedur i systemów, sporządzenie raportu z auditu wstępnego, ustalenie wstępnej listy dokumentacji SZJ w organizacji, opracowanie koncepcji SZJ w UMK, opracowanie polityki jakości, zarządzeń o przystąpieniu do opracowania i wdrożenia SZJ wg ISO 9001:2000 oraz zarządzenia powołującego Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
 • Etap II - Szkolenia
  W ramach tego etapu zaplanowano szkolenia: ogólne dla najwyższego kierownictwa, szkolenia ogólne dla wszystkich pracowników UMK (Podstawy SZJ, system norm ISO 9001:2000.), oraz szkolenia z zakresu dokumentowania dla grupy co najmniej 20 osób.
 • Etap III - Dokumentowanie
  W Tym etapie zaplanowano zidentyfikowanie i opisanie procesów, mapowanie procesów, opracowanie celów jakości dla UMK oraz dla wydziałów UMK, opracowanie Księgi Jakości oraz szkolenia ogólne dla wszystkich pracowników Urzędu w zakresie dokumentacji systemowej.
  • Etap III a - Wdrożenie aplikacji wspomagającej
   W ramach realizacji tego etapu zostaną przeszkoleni administratorzy w zakresie funkcjonowania oprogramowania, zostanie dostarczone i zainstalowane oprogramowanie, zostaną zainstalowane dokumenty systemowe oraz odbędą się szkolenia dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta w zakresie funkcjonowania oprogramowania.
 • Etap IV - Szkolenie audytorów wewnętrznych
  W ramach tego etapu zostaną przeprowadzone szkolenia audytorów wewnętrznych (ok. 20 osób) w zakresie wymagań normy ISO 9001:2000, zasad auditowania, praktycznej realizacji auditu wewnętrznego.
 • Etap V - Audit wewnętrzny
  Prace w tym etapie obejmują: zorganizowanie oraz przeprowadzenie auditu wewnętrznego, sporządzenie raportu z auditu i określenie działań korygujących lub zapobiegawczych, realizacja wskazanych działań.
 • Etap VI - Certyfikacja
  W etapie tym zaplanowano takie czynności jak: wybór jednostki certyfikującej, opracowanie wniosku do jednostki certyfikującej, przygotowanie do audytu certyfikującego.