Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM Plus nr BT 42950

Na podstawie: art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( DZ. U. Z 10 maja 2003r., NR 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM Plus nr BT 42950 Kołobrzeg Skwer na działce nr 170/5 w obrębie 12 ul. Łopuskiego 26-28 w Kołobrzegu.192-08 telef. kom. MARONA ul. Łopuskiego.doc

1.5 MBPobierzPodgląd pliku