ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Rozwoju Miasta (WRM)

Wydział Rozwoju Miasta

Naczelnik Wydziału
LIDIA SZYPER - MACHOWSKA

tel.: +48 94 3551626 | fax: +48 94 3523769
pokój nr 214 i 215, II piętro | email: euro@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta należy prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy finansowej z różnych źródeł, w tym:

 • przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej
 • opracowywanie i składanie wniosków o przyznanie środków z innych funduszy,
 • współpraca w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych z jednostkami organizacyjnymi Miasta, spółkami miejskimi, partnerami zagranicznymi i miastami partnerskimi
 • współpraca z Kierownikiem Projektu Unijnego w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie
 • prowadzenie korespondencji z instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu w zakresie merytorycznym biura
 • współpraca z samorządami innych krajów w zakresie pozyskiwania środków
 • współpraca przy obsłudze delegacji zagranicznych w zakresie merytorycznym wydziału
 • tłumaczenia korespondencji zagranicznej (tj. pism, zaproszeń, podziękowań itp.) Urzędu Miasta w jęz. angielskim
 • prowadzenie spraw związanych z procesem integracji europejskiej w zakresie merytorycznym wydziału
 • przekazywanie wszelkich niezbędnych informacji, w tym również informacji o dostępnych szkoleniach z zakresu określonych programów operacyjnych, do jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta
 • gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, w tym:
  • danych charakteryzujących rozwój Miasta,
  • założeń społeczno-gospodarczych oraz założeń do budżetu, programów inwestycyjnych
  • udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej

Do zadań Wydziału w zakresie prowadzenia Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg należy:

 • współpraca z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie,
 • świadczenie usług informacyjnych dotyczących Unii Europejskiej dla społeczności lokalnej
 • udostępnianie bezpłatnych publikacji, broszur informacyjnych i przewodników i na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, jej instytucji, prawodawstwa, programów oraz polityk
 • promowanie Sieci Informacyjnej EUROPE DIRECT Kołobrzeg podczas imprez, targów, seminariów, konferencji
 • udostępnianie bazy danych i bezpłatnych połączeń z centrum Europe Direct, współpraca z jednostkami miejskimi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Kołobrzegu w zakresie prowadzonej przez Punkt działalności

WWW.WRM.KOLOBRZEG.EU | WWW.EUROPE-DIRECT.KOLOBRZEG.EU


Wydział Rozwoju Miasta (WRM)

Naczelnik WydziałuLIDIA SZYPER - MACHOWSKA626214
Główny Specjalista ds. funduszy europejskichJolanta Milewska583215
Inspektor ds. funduszy europejskichPiotr Cięszczyk583215
Punkt Informacji Europe Direct-533215-