BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Rozwoju Miasta (WRM)

Wydział Rozwoju Miasta

Naczelnik Wydziału
LIDIA SZYPER - MACHOWSKA

tel.: +48 94 3551626 | fax: +48 94 3523769
pokój nr 2 | email: euro@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta należy prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy finansowej z różnych źródeł, w tym:

 • przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej
 • opracowywanie i składanie wniosków o przyznanie środków z innych funduszy,
 • współpraca w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych z jednostkami organizacyjnymi Miasta, spółkami miejskimi, partnerami zagranicznymi i miastami partnerskimi
 • współpraca z Kierownikiem Projektu Unijnego w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie
 • prowadzenie korespondencji z instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu w zakresie merytorycznym biura
 • współpraca z samorządami innych krajów w zakresie pozyskiwania środków
 • współpraca przy obsłudze delegacji zagranicznych w zakresie merytorycznym wydziału
 • tłumaczenia korespondencji zagranicznej (tj. pism, zaproszeń, podziękowań itp.) Urzędu Miasta w jęz. angielskim
 • prowadzenie spraw związanych z procesem integracji europejskiej w zakresie merytorycznym wydziału
 • przekazywanie wszelkich niezbędnych informacji, w tym również informacji o dostępnych szkoleniach z zakresu określonych programów operacyjnych, do jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta
 • gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, w tym:
  • danych charakteryzujących rozwój Miasta,
  • założeń społeczno-gospodarczych oraz założeń do budżetu, programów inwestycyjnych
  • udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej

Do zadań Wydziału w zakresie prowadzenia Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg należy:

 • współpraca z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie,
 • świadczenie usług informacyjnych dotyczących Unii Europejskiej dla społeczności lokalnej
 • udostępnianie bezpłatnych publikacji, broszur informacyjnych i przewodników i na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, jej instytucji, prawodawstwa, programów oraz polityk
 • promowanie Sieci Informacyjnej EUROPE DIRECT Kołobrzeg podczas imprez, targów, seminariów, konferencji
 • udostępnianie bazy danych i bezpłatnych połączeń z centrum Europe Direct, współpraca z jednostkami miejskimi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Kołobrzegu w zakresie prowadzonej przez Punkt działalności

WWW.WRM.KOLOBRZEG.EU | WWW.EUROPE-DIRECT.KOLOBRZEG.EU


Wydział Rozwoju Miasta (WRM)

Naczelnik WydziałuLIDIA SZYPER - MACHOWSKA626 2
Główny Specjalista ds. funduszy europejskichJolanta Milewska583 2
Inspektor ds. funduszy europejskichPiotr Cięszczyk583 2
Punkt Informacji Europe Direct-533 2-