ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Komunalny (K)

Wydział Komunalny

Naczelnik Wydziału
KAROL KRÓLIKOWSKI

tel.: 48 94 3551545 | fax: 48 94 3523769
pok. nr 17 | Ratuszowa 12 | email: k.krolikowski@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Wydziału Komunalnego należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją miejskiej infrastruktury - zielenią miejską, parkami, terenami osiedlowymi gminy, oświetleniem, drogami publicznymi i wewnętrznymi, kanalizacja deszczową i zasobami lokalowymi w zakresie utrzymania i remontów. Ochrona środowiska naturalnego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Zadania realizowane są przez poszczególne referaty: Referat Lokalowy, Referat Drogowy oraz Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska stanowiące integralną część Wydziału Komunalnego.

Integralną część Wydziału Komunalnego stanowi:

Wydział Komunalny (K) - ul. Ratuszowa 12

Naczelnik WydziałuKAROL KRÓLIKOWSKI54517