BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Komunalny (K)

Wydział Komunalny

Naczelnik Wydziału
KAROL KRÓLIKOWSKI

tel.: 48 94 3551545 | fax: 48 94 3523769
pok. nr 116 | Ratuszowa 12 | email: k.krolikowski@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Wydziału Komunalnego należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją miejskiej infrastruktury - zielenią miejską, parkami, terenami osiedlowymi gminy, oświetleniem, drogami publicznymi i wewnętrznymi, kanalizacja deszczową i zasobami lokalowymi w zakresie utrzymania i remontów. Ochrona środowiska naturalnego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Zadania realizowane są przez poszczególne referaty: Referat Lokalowy, Referat Drogowy oraz Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska stanowiące integralną część Wydziału Komunalnego.

Integralną część Wydziału Komunalnego stanowi:

Wydział Komunalny (K) - ul. Ratuszowa 12

Naczelnik WydziałuKAROL KRÓLIKOWSKI545 116