ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Inwestycji (I)

 Wydział Inwestycji

Naczelnik Wydziału
JANUSZ STRUCKI

tel.: 35-515-40 | fax: 352-37-69
pokój n 18 (Ratusz) | email: j.strucki@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Wydziału Inwestycji należy prowadzenie spraw inwestycji Miasta, a w szczególności:

 • przygotowywanie projektu planu inwestycji do budżetu Miasta
 • rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych i sprawozdawczość inwestycyjna
 • wykonywanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym zadań realizowanych - w całości lub w części z budżetu miasta - przez Urząd Miasta, w tym:
  • egzekwowanie właściwego (wynikającego z zawartych umów i obowiązujących powszechnie przepisów prawa) wykonania zadania inwestycyjnego, rozliczanie finansowe,
  • współpraca z Kierownikiem Projektu w czasie realizacji inwestycji,
  • uczestniczenie w odbiorach końcowych zadania inwestycyjnego,
  • dostarczanie danych Kierownikowi Projektu na potrzeby sprawozdawczości projektowej (kwartalnej, rocznej i końcowej).
 • opracowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych inwestycji,
 • koordynowanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej inwestycji własnych miasta (realizowanych przez wydział) a w szczególności uzyskiwanie opinii i uzgodnień właściwych wydziałów Urzędu w zakresie planowania, projektowania i wykonywania inwestycji.
 • przygotowywanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na inwestycje zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przygotowywanie projektów umów
 • informowanie miejskich służb o terminach i zakresach inwestycji w celu właściwej koordynacji działań związanych z jak najmniejszą uciążliwością inwestycji dla mieszkańców i gości
 • udział w kontrolach dzierżawców w zakresie realizowania inwestycji wynikających z umów z miastem na wniosek naczelnika właściwego wydziału

Wydział Inwestycji (I) - Ratusz

Naczelnik Wydziału JANUSZ STRUCKI 540 18
Z-ca Naczelnika Czesław Stoma 541 22
Główny specjalista ds. drogowych Agata Ulewicz 604 19
Główny specjalista Justyna Greczyńska 604 19
Podinspektor Wiktoria Waligóra 542 21