BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Biuro Informatyki (INF)

Biuro Informatyki

Kierownik: ROBERT PUC

tel.: +48 94 3551596 | fax: +48 94 3523769
email: informatyk@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Biura Informatyki należą sprawy związane z organizacją i funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego znajdującego się w Urzędzie Miasta, a w szczególności:

 • koordynacja przedsięwzięć informatycznych wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu w celu stworzenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego
 • prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu Miasta, Biuletynu Informacji Publicznej oraz portalu intranetowego
 • planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej Urzędu
 • testowanie i wdrażanie systemów informatycznych
 • koordynowanie procesu tworzenia baz danych
 • obsługa informatyczna wyborów
 • planowanie rozwoju systemów informatycznych i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb
 • opracowywanie projektów systemów i wykonywanie aplikacji dedykowanych pojedynczym stanowiskom pracy
 • nadzór nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania
 • administrowanie siecią informatyczną Urzędu, w tym archiwizowanie zasobów elektronicznych
 • administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony - wykonywanie zadań "administratora systemu informatycznego"
 • nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dokonywanie niezbędnych napraw
 • prowadzenie wewnętrznej ewidencji sprzętu i oprogramowania
 • szkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania i sprzętu komputerowego
 • szkolenie pracowników urzędu pod kątem przestrzegania ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
 • koordynacja tworzenia infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Urząd
 • współdziałanie z Wydziałem Rozwoju Miasta w przygotowaniu projektów z dziedziny infrastruktury telekomunikacyjnej i społeczeństwa informacyjnego umożliwiających wsparcie z funduszy unijnych
 • realizacja zadań operacyjnych określonych w programach operacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Miasta

HOT SPOT - Kolobrzeg

W Urzędzie Miasta Kołobrzeg został uruchomiony bezprzewodowy punkt dostępowy. Bezprzewodowa sieć WirelessLAN umożliwia dostęp do sieci Internet. Łącze bezprzewodowe umożliwia utworzenia kanału komunikacyjnego, wykorzystuje standard sieci 802.11g. Akceptowany jest również standard sieci bezprzewodowych 802.11b. Zastosowane urządzenia bezprzewodowe umożliwiają współpracę ze sprzętem bezprzewodowym różnych producentów oraz pracy w dwu standardach 802.11g i 802.11b.

Dostęp do sieci Internet jest darmowy. Dostęp do sieci bezprzewodowej jest możliwy w okolicy:

 • budynku Urzędu Miasta na ul. Ratuszowej 13
 • Skweru Pionierów
 • Skweru 750-lecia 
 • osiedle Ogrody okolice Skate Parku

Zasada jest prosta wystarczy połączyć się komputerem wyposażonym w kartę sieciowa umożliwiającą podłączenie się do sieci bezprzewodowej. Każdy kto odnajdzie HOT SPOT o nazwie Kołobrzeg i połączy się z nim będzie mógł korzystać zupełnie darmowo z Internetu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Informatyki Urzędu Miasta – Kierownik Robert Puc pod numerem telefonu (094) 35-51-596.

Konfiguracja łącza bezprzewodowego

Dostęp do sieci WirelessLAN (WLAN) w Kolobrzeg jest możliwy dla komputerów przenośnych lub stacjonarnych klasy PC lub PDA (palmtopy) wyposażonych w adapter WLAN zgodnym z IEEE 802.11g lub 802.11b. Istnieją rozwiązania sprzętowe, w których komputery mają wbudowany adapter WLAN. Adapter WLAN można może być podłączony przez szynę PCI, PCMCIA lub USB. Do połączenia nie jest wymagany określony system operacyjny, musi on umożliwiać instalację adaptera bezprzewodowego oraz obsługę protokołów TCP/IP. Konfiguracja sieci TCP/IP odbywa się automatycznie (standardowo dla protokołu IP jest ustawiony parametr "Uzyskaj adres IP automatycznie"). Przydzielane są adresy IP prywatne, ustawiana maska sieci, podawany adres bramy oraz serwera DNS. Rozgłaszany jest również identyfikator sieci bezprzewodowej SSID - "Kolobrzeg". Zestaw tych parametrów umożliwia połączenie komputera z siecią Internet. W konfiguracji HOT SPOT - Kolobrzeg nie są stosowane mechanizmy kryptograficzne.


UWAGA !!!

Dzięki współpracy z Sanatorium Bałtyk, turyści i mieszkańcy naszego miasta mają możliwość korzystać z darmowej sieci bezprzewodowego internetu w okolicy budynku sanatorium od strony mola oraz parku, który znajduje się za budynkiem sanatorium. Zasada jest taka sama jak przy internecie udostępnionym przez Urząd Miasta Kołobrzeg, różnica polega tylko na wyborze identyfikatora sieci bezprzewodowej SSID - "S.U.Baltyk.WIFI"


Biuro Informatyki (INF)

Kierownik BiuraROBERT PUC596 316
Podinspektor ds. informatyki i komputeryzacjiTomasz Kolasa607 317
Podinspektor ds. informatyki i komputeryzacjiŁukasz Szczerba595 317
Podinspektor ds. informatyki i komputeryzacjiDominik Wierzbicki516 317