BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Biuro Rady Miasta (BRM)

Biuro Rady Miasta

Kierownik Biura
Danuta Nowak

tel.: +48 94 3551601 | fax: +48 94 3551601
Ratusz Miejski
email: brm1@um.kolobrzeg.pl

Zadaniem Biura Rady Miasta jest kompleksowa obsługa Rady Miasta, Komisji, Klubów Radnych oraz Przewodniczącego Rady i jego zastępców, a w szczególności:

 • wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań ustawowych i statutowych Przewodniczącego, a szczególności przygotowanie i obsługa spotkań Przewodniczącego
 • przygotowanie i obsługa sesji, komisji stałych i doraźnych oraz klubów radnych
 • sporządzanie protokołów z sesji Rady oraz posiedzeń Komisji Rady
 • prowadzenie zbioru Dzienników Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz informowanie wydziałów o opublikowanych aktach prawa miejscowego
 • prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady, prowadzenie kompletnego zbioru aktów prawa miejscowego
 • prowadzenie rejestrów:
  • opinii wniosków Komisji
  • interpelacji, zapytań, wniosków radnych
 • organizacja załatwiania skarg i wniosków należących do właściwości Rady,
 • opracowywanie projektów uchwał Rady wnioskowanych przez Przewodniczącego Rady, Komisje, Kluby Radnych oraz radnych,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń i wyróżnień gminnych,
 • organizacja i koordynacja przygotowania odpowiednich materiałów dla Rady i Komisji,
 • umożliwianie wglądu zainteresowanym do uchwał Rady Miasta oraz protokołów z posiedzeń Rady i jej Komisji po ich sporządzeniu,
 • organizowanie szkoleń radnych,
 • rozliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej diet radnych
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji podjętych uchwał,

Biuro Rady Miasta (BRM) - Ratusz

Kierownik Biura DANUTA NOWAK 601 42
Inspektor Aneta Sielczak 601 40
Referent Sandra Wysocka 600 42