ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Biuro Rady Miasta (BRM)

Biuro Rady Miasta

Kierownik Biura
Danuta Nowak

tel.: +48 94 3551601 | fax: +48 94 3551601
Ratusz Miejski
email: brm1@um.kolobrzeg.pl

Zadaniem Biura Rady Miasta jest kompleksowa obsługa Rady Miasta, Komisji, Klubów Radnych oraz Przewodniczącego Rady i jego zastępców, a w szczególności:

 • wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań ustawowych i statutowych Przewodniczącego, a szczególności przygotowanie i obsługa spotkań Przewodniczącego
 • przygotowanie i obsługa sesji, komisji stałych i doraźnych oraz klubów radnych
 • sporządzanie protokołów z sesji Rady oraz posiedzeń Komisji Rady
 • prowadzenie zbioru Dzienników Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz informowanie wydziałów o opublikowanych aktach prawa miejscowego
 • prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady, prowadzenie kompletnego zbioru aktów prawa miejscowego
 • prowadzenie rejestrów:
  • opinii wniosków Komisji
  • interpelacji, zapytań, wniosków radnych
 • organizacja załatwiania skarg i wniosków należących do właściwości Rady,
 • opracowywanie projektów uchwał Rady wnioskowanych przez Przewodniczącego Rady, Komisje, Kluby Radnych oraz radnych,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń i wyróżnień gminnych,
 • organizacja i koordynacja przygotowania odpowiednich materiałów dla Rady i Komisji,
 • umożliwianie wglądu zainteresowanym do uchwał Rady Miasta oraz protokołów z posiedzeń Rady i jej Komisji po ich sporządzeniu,
 • organizowanie szkoleń radnych,
 • rozliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej diet radnych
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji podjętych uchwał,

Biuro Rady Miasta (BRM) - Ratusz

Kierownik Biura DANUTA NOWAK 601 42
Inspektor Aneta Sielczak 601 40
Referent Sandra Wysocka 600 42