BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Biuro Prawne (BP)

Biuro Prawne

Radca Prawny Maciej Dziurko

tel.: +48 94 3551520 | fax: +48 94 3523769
pokój nr 117, I piętro | e-mail: m.dziurko@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Biura Prawnego - zespołu radców prawnych należy kompleksowa obsługa prawna Urzędu, a w szczególności:

 • opracowywanie projektów aktów prawnych, udzielanie opinii i porad kierownictwu i wydziałom Urzędu
 • bieżąca obsługa prawna Biura Rady Miasta
 • informowanie kierownictwa i naczelników wydziałów o zmianach w obowiązującym stanie prawnym
 • informowanie o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa
 • uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest zawarcie lub zmiana umowy
 • nadzór prawny nad egzekucją należności pieniężnych
 • występowanie w charakterze pełnomocników w postępowaniu sądowym i administracyjnym
 • opiniowanie wniosków kierowanych na Kolegium Prezydenta
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych, w tym uchwał przygotowywanych przez organy administracyjne i samorządowe opinii prawnej wymagają w szczególności:
  • akty prawne o charakterze ogólnym (uchwały),
  • decyzje indywidualne w skomplikowanych sprawach,
  • umowy długoterminowe, nietypowe lub o znacznej wartości,
  • odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
  • sprawy związane z postępowaniem przed organami orzekającymi.
 • Radcowie prawni raz w tygodniu, w ustalonym przez Sekretarza czasie, udzielają mieszkańcom Miasta, bezpłatnych porad prawnych w zakresie spraw samorządowych

Porady prawne dla petentów przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta
w czwartek od godz. 12.00 do 15.30 (porady bezpłatne)


Biuro Prawne (BP)

Radca prawny - koordynatorMACIEJ DZIURKO520117
Radca prawnyMariola Maksymowicz520117
Radca prawnyEwa Kisiel520117
Radca prawnyAgnieszka Orczyńska520117