ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Biuro Prawne (BP)

Biuro Prawne

Radca Prawny Maciej Dziurko

tel.: +48 94 3551520 | fax: +48 94 3523769
pokój nr 117, I piętro | e-mail: m.dziurko@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Biura Prawnego - zespołu radców prawnych należy kompleksowa obsługa prawna Urzędu, a w szczególności:

 • opracowywanie projektów aktów prawnych, udzielanie opinii i porad kierownictwu i wydziałom Urzędu
 • bieżąca obsługa prawna Biura Rady Miasta
 • informowanie kierownictwa i naczelników wydziałów o zmianach w obowiązującym stanie prawnym
 • informowanie o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa
 • uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest zawarcie lub zmiana umowy
 • nadzór prawny nad egzekucją należności pieniężnych
 • występowanie w charakterze pełnomocników w postępowaniu sądowym i administracyjnym
 • opiniowanie wniosków kierowanych na Kolegium Prezydenta
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych, w tym uchwał przygotowywanych przez organy administracyjne i samorządowe opinii prawnej wymagają w szczególności:
  • akty prawne o charakterze ogólnym (uchwały),
  • decyzje indywidualne w skomplikowanych sprawach,
  • umowy długoterminowe, nietypowe lub o znacznej wartości,
  • odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
  • sprawy związane z postępowaniem przed organami orzekającymi.
 • Radcowie prawni raz w tygodniu, w ustalonym przez Sekretarza czasie, udzielają mieszkańcom Miasta, bezpłatnych porad prawnych w zakresie spraw samorządowych

Porady prawne dla petentów przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta
w czwartek od godz. 12.00 do 15.30 (porady bezpłatne)


Biuro Prawne (BP)

Radca prawny - koordynatorMACIEJ DZIURKO520117
Radca prawnyMariola Maksymowicz520117
Radca prawnyEwa Kisiel520117
Radca prawnyAgnieszka Orczyńska520117