BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pełnomocnik Prezydenta ds. Likwidacji Barier Architektonicznych (PLB)

 Pełnomocnik Prezydenta ds. Likwidacji Barier Architektonicznych

tel.:

Do zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. Likwidacji Barier Architektonicznych należy w szczególności:

  • współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej usuwania barier architektonicznych w mieście,
  • współpraca z wydziałami urzędu i jednostkami podległymi na rzecz uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych przy przygotowaniu i wykonywaniu zadań objętych zakresem ich działania,
  • opiniowanie projektów inwestycji miejskich pod kątem ich dostosowania pod względem architektonicznym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
  • analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej,
  • proponowanie założeń do rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań objętych zakresem działania pełnomocnika,
  • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym korzystanie z obiektów użyteczności publicznej w mieście,
  • poszukiwanie programów, których celem jest pozyskiwanie środków przeznaczonych na usuwanie istniejących barier architektonicznych w mieście.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Likwidacji barier Architektonicznych (PLB)

Pełnomocnik---