BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pełnomocnik Prezydenta ds. Likwidacji Barier Architektonicznych (PLB)

Pełnomocnik Prezydenta ds. Likwidacji Barier Architektonicznych

MARCIN RACINKOWSKI

e-mail: m.racinowski@um.kolobrzeg.pl
tel. 793 595 678

Dyżury w Centrum Spraw Społecznych
w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15
wtorki w godzinach od 08:00 do 11:00 oraz czwartki w godzinach od 14:00 do 17:00

Do zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych należy podejmowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu pełną integrację osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej oraz działań związanych z realizacją polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kołobrzeg, a dotyczących w szczególności:

 1. Planowania, koordynowania i wspierania działań podejmowanych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
 2. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 3. Współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej środowiska osób niepełnosprawnych.
 4. Inicjowanie, koordynowanie i nadzór nad działaniami w zakresie organizowanych kampanii społecznych, wystaw, konferencji na rzecz środowiska osób
  niepełnosprawnych.
 5. Analizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie:
  1. Możliwości i łatwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej,
  2. Uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym (zgodnie z oczekiwaniami, kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami),
  3. Zapobiegania wykluczeniom społecznym wynikającym z ograniczeń zdrowotnych bądź technicznych,
  4. Rehabilitacji i udzielania potrzebnych informacji,
  5. Komunikacji międzyludzkiej,
  6. Promowania wolontariatu,
  7. Promowania osiągnięć w nauce, kulturze i sporcie osób niepełnosprawnych.
 6. Przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji rozwiązań problemów poruszanych przez osoby niepełnosprawne.