ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pełnomocnik Prezydenta ds. Likwidacji Barier Architektonicznych (PLB)

 Pełnomocnik Prezydenta ds. Likwidacji Barier Architektonicznych

Agnieszka Kłos

tel.: +48 94 35 516 28 | pokój nr 14

Do zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. Likwidacji Barier Architektonicznych należy w szczególności:

  • współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej usuwania barier architektonicznych w mieście,
  • współpraca z wydziałami urzędu i jednostkami podległymi na rzecz uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych przy przygotowaniu i wykonywaniu zadań objętych zakresem ich działania,
  • opiniowanie projektów inwestycji miejskich pod kątem ich dostosowania pod względem architektonicznym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
  • analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej,
  • proponowanie założeń do rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań objętych zakresem działania pełnomocnika,
  • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym korzystanie z obiektów użyteczności publicznej w mieście,
  • poszukiwanie programów, których celem jest pozyskiwanie środków przeznaczonych na usuwanie istniejących barier architektonicznych w mieście.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Likwidacji barier Architektonicznych (PLB)

PełnomocnikAGNIESZKA KŁOS62814