ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pełnomocnik ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach (PNW)

Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach

Jolanta Kwiatkowska

tel.: +48 94 3551505 | fax: +48 94 3523769
pok. 114 | email: j.kwiatkowska@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Pełnomocnika ds. Nadzoru Właścicielskiego oraz Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach należy w szczególności:

  • wykonywanie czynności opiniujących w spółkach, w których Miasto posiada udziały lub akcje, zgodnie z aktami założycielskimi spółek,
  • prowadzenie całości problematyki, dotyczącej zmian organizacyjno - prawnych, restrukturyzacji, przekształceń własnościowych oraz likwidacji spółek prawa handlowego, w których Miasto ma udziały lub akcje, w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisów ustawy o gospodarce komunalnej
  • prowadzenie spraw w zakresie przynależności Miasta do stowarzyszeń i związków komunalnych

Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach (PNW)

Pełnomocnik JOLANTA KWIATKOWSKA 505 2