BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pełnomocnik ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach (PNW)

Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach

Jolanta Kwiatkowska

tel.: +48 94 3551505 | fax: +48 94 3523769
pok. 114 | email: j.kwiatkowska@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Pełnomocnika ds. Nadzoru Właścicielskiego oraz Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach należy w szczególności:

  • wykonywanie czynności opiniujących w spółkach, w których Miasto posiada udziały lub akcje, zgodnie z aktami założycielskimi spółek,
  • prowadzenie całości problematyki, dotyczącej zmian organizacyjno - prawnych, restrukturyzacji, przekształceń własnościowych oraz likwidacji spółek prawa handlowego, w których Miasto ma udziały lub akcje, w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisów ustawy o gospodarce komunalnej
  • prowadzenie spraw w zakresie przynależności Miasta do stowarzyszeń i związków komunalnych

Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach (PNW)

Pełnomocnik JOLANTA KWIATKOWSKA 505 2