Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Biuro Pełnomocnika Społecznego

Biuro Pełnomocnika Społecznego świadczy pomoc bezpłatną dla osób potrzebujących, w tym dla:

 1. osób zadłużonych
 2. osób zagrożonych eksmisją
 3. ochrona praw dziecka
 4. ochrona praw matki
 5. ochrona praw ojca
 6. pacjentów poszkodowanych przez placówki medyczne
 7. poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
 8. poszkodowanych przez instytucje państwowe i samorządowe
 9. poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości
 10. poszkodowanych przez banki
 11. poszkodowanych przez firmy windykacyjne
 12. inne

Forma pomocy:

 1. porada
 2. interwencja

W imieniu i na rzecz Biura Pełnomocnika Społecznego działa Kancelaria Prawno - Depozytowa Spółka Cywilna w Poznaniu, która pełni również funkcję depozytariusza dla Biura Pełnomocnika Społecznego. Biuro Pełnomocnika Społecznego zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie zwykłe w Urzędzie Miasta Poznania. Terenem działania jest obszar całego kraju i zagranica. Obowiązuje regulamin działania stowarzyszenia - status stowarzyszenia dostępny na miejscu.

Stowarzyszenie patronuje programom:

 1. programy dostępnego budownictwa mieszkaniowego
 2. programy dla rolników
 3. programy przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu
 4. programy poprawy bezpieczeństwa obywateli
 5. programy dostępu obywateli do urzędów
 6. programy ochrony rodziny
 7. programy ochrony małych i średnich przedsiębiorstw

Biuro Pełnomocnika Społecznego może występować w sprawach karnych. Dotyczy to spraw występowania po stronie poszkodowanych jak również podejrzanych i oskarżonych. Podobnie sprawa dotyczy osób tymczasowo aresztowanych i osadzonych (odbywających karę pozbawienia wolności). W przypadkach osób mających nadzór kuratorski, Biuro Pełnomocnika Społecznego może wstępować do sprawy. Szczególną troską i opieką Biuro Pełnomocnika Społecznego obejmuje dzieci i młodzież.

Biuro Pełnomocnika Społecznego w Poznaniu pomaga:

 1. matkom dzieci nienarodzonych
 2. w przypadku ochrony dzieci porzucanych
 3. matkom w sytuacjach przed urodzeniem dziecka
 4. matkom samotnie wychowującym dzieci

Osoby zgłaszające się do Biura Pełnomocnika Społecznego powinny zabrać ze sobą dowód osobisty. Regulamin pracy Biura Pełnomocnika Społecznego znajduje się na miejscu w sekretariacie.

Biuro Pełnomocnika Społecznego w Poznaniu
Stowarzyszenie zwykłe www.pelnomocnikspoleczny.eu