Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Kontrola dotacji - rok 2008

KONTROLE DOTACJI

1. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr 7/08 z dnia 05,03,2008 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Caritas Parafii p.w. N.M.P. z siedzibą w Kołobrzegu
Data 18-22.12.2008
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
2. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr 78/08 z dnia 04,06,2008 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Kołobrzeskim Stowarzyszeniem Inteligencji Twórczej w Kołobrzegu
Data 2.01.2008 - 9.01.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM