Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Kontrola dotacji - rok 2009

KONTROLE DOTACJI

1. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr WS 3026-1/9/08 zawartej w dniu 13.05.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
Data 8-12.01.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
2. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr WS 3026-2/8/08 zawartej w dniu 29.04.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Polskim Czerownym Krzyżem - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu
Data 15-23.01.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
3. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr WS 3026-1/2/08 zawartej w dniu 15.05.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stow. Użytkowników Psychia. Opieki Zdrowotnej oraz Ich rodzin i Przyjaciół "Feniks"
Data 8-12.01.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
4. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr WS 3026-2/5/08 zawartej w dniu 29.04.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem "Amazonek"
Data 27-28.01.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
5. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr WS 3026-2/9/08 zawartej w dniu 24.07.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową
Data 2-5.02.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
6. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr 15/08 zawartej w dniu 06.03.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Kołobrzeskim Stowarzyszeniem Piłkarskim "ŻAKI 94"
Data 21.01 - 17.02.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
7. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr 4/08 zawartej w dniu 28.01.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Miejskim Klubem Piłkarskim "KOTWICA"
Data 4.02 - 10.02.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
8. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr 9/08 zawartej w dniu 06.03.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Miejskim Klubem Piłkarskim "KOTWICA"
  Data 16-18.02.2009
  Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
9. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr 30/08 zawartej w dniu 31.03.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Tanecznym RYTM w Kołobrzegu
  Data 1-3.04.2009
  Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
10. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr WS.I.3026/4/09 z dnia 24.04.2009 r. dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych - działalność profilaktyczna i edukacyjna z zakresu promocji zdrowia, wykrywania schorzeń i chorób przewlekłych
Data 13-17.08.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
11. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr 3/2009 i 4/2009 zawartych w dniu 22.01.2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Miejskim Klubem Piłkarskim "Kotwica"
Data 15.10.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
12. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr WS.II 3026/4/09 zawartej w dniu 24.09.2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej iraz Ich Rodzin i Przyjaciół FENIKS
Data 12-16.11.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
13. Temat Protokół z kontroli i oceny zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr WS.I.3026/1/09 z dnia 24.02.2009 zawartej pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Związkiem Niewidomych - Koło Terenowe z siedzibą w Kołobrzegu
Data 18.08 - 07.09.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM