ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Programy Operacyjne na lata 2009-2013

OPRACOWANIA PLANISTYCZNE

Programy Operacyjne


UCHWAŁA NR XXXV/477/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia Programów Operacyjnych: Perła Uzdrowisk do roku 2013; Piękniejszy Kołobrzeg do roku 2013; Mieszkać w Kołobrzegu do roku 2013; Zielony Kołobrzeg do roku 2013; Przedsiębiorczy Kołobrzeg do roku 2013; Społeczeństwo Obywatelskie, Edukacja i Sport do roku 2013

 - Program Operacyjny Perła Uzdrowisk do roku 2013
 - Program Operacyjny Piękniejszy Kołobrzeg do roku 2013
 - Program Operacyjny Mieszkać w Kołobrzegu do roku 2013
 - Program Operacyjny Zielony Kołobrzeg do roku 2013
 - Program Operacyjny Przedsiębiorczy Kołobrzeg do roku 2013
 - Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie, Edukacja i Sport do roku 2013