Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych

JERZY WOLSKI
tel.: +48 94 35 51 591 | fax: +48 94 35 23 769
Nr pokoju: 108 | zpdg@um.kolobrzeg.pl


 • Data urodzenia: 3 kwietnia 1964 r.
 • Wykształcenie: wyższe
 • Przebieg pracy zawodowej:
  • 1984 - 1986 Zespół Opieki Zdrowotnej Wałcz
  • 1986 - 1991 ORBIS SA, referent turystyki, kierownik transportu
  • 1991 - 2012 Polskie Biuro Podróży Wolski Travel, własna działalność gospodarcza
 • Osiągnięcia w pracy zawodowej:
  • Za profesjonalną promocję turystyki uzdrowiskowej na rynku krajowym i zagranicznym oraz wysoką jakość świadczonych usług wielokrotnie wyróżniony:
   • złotym medalem "Orbis Travel" za sprzedaż produktu promocje turystyki (1997, 1998)
   • tytułem "Champion" sprzedaży produktu firmy "Orbis Travel" (1998)
   • złotym certyfikatem "Ambasadora Unity Line" za rozwój turystyki, sprzedaż i promocję produktu turystycznego (2002, 2003, 2004)
   • srebrnym certyfikatem "Ambasadora Unity Line" za rozwój turystyki, sprzedaż i promocję produktu turystycznego (2005, 2006)
   • odznaczeniem "Złote bilety" Prezesów "Orbis Transport" i "Interbus" za rozwój turystyki i sprzedaż produktu (2004, 2005,2006)
   • odznaczeniem Prezesa PBP "Orbis Travel" za rozwój turystyki i sprzedaż produktu turystycznego (2000, 2001, 2002)
   • odznaczeniem Prezesa PŻB za rozwój turystyki i sprzedaż produktu turystycznego (2004, 2005)
   • certyfikatem "Ambasador Danii w Polsce" nadany przez Duńską Izbę Turystyki (2006r.);
   • za sprzedaż i promocję produktu turystycznego kart młodzieżowych EURO 26
   • Odznaka Ministra Sportu i Turystyki w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki 2007 r.
 • Doświadczenie samorządowe:
  • członek Rady Rozwoju Miasta przy Prezydencie Miasta Kołobrzegu w latach 2002-2006
  • członek Rady Rozwoju Miasta przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg na kadencje 2006-2010
  • członek Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego w Kołobrzegu
  • radny Rady Powiatu w latach 2006-2012, przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury w Radzie Powiatu Kołobrzeg na lata 2006-2010
  • członek Kołobrzeskiej Fundacji "Bezpieczny Powiat" od roku 2006
 • Praca społeczna:
  • członek Fundacji Biskupa Domina
 • Rodzina:
  • żona Elżbieta
  • syn Michał
  • córka Agnieszka
 • Hobby:
  • tenis ziemny, jazda na rowerze

Wykonuje zadania powierzone przez Prezydenta, a w szczególności do nich należy:

 • planowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej
 • planowanie całokształtu zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną Miasta
 • określenie i realizacja zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej Miasta
 • całokształt spraw związanych z ochroną środowiska, komunikacji i łączności
 • nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarki komunalnej
 • utrzymanie i remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych
 • racjonalne gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, budynkami komunalnymi oraz realizowanie polityki czynszowej Miasta
 • gospodarka gruntami i nieruchomościami komunalnymi
 • wspieranie przedsiębiorczości
 • planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich
 • współpraca z komitetami społecznymi w sprawie wspólnych inwestycji
 • koordynowanie działań związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne
 • zapewnienia prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane wydziały i jednostki organizacyjne
 • efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami budżetu miasta i składnikami mienia komunalnego w zakresie wynikającym z podziału zadań oraz układu wykonawczego budżetu

W zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w ramach określonych w budżecie środków finansowych. Zastępca Prezydenta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Prezydenta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Prezydenta.

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych prowadzi bezpośredni nadzór nad:

 • Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Likwidacji Barier Architektonicznych;
 • Wydziałem Komunalnym;
 • Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami;
 • Wydziałem Inwestycji;
 • Wydziałem Rozwoju Miasta;

Do wspólnych kompetencji Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:

 • nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów
 • koordynacja pracy Urzędu w ramach właściwości podległych wydziałów z uwzględnieniem kompetencji kierownika Urzędu
 • wydawanie w imieniu Prezydenta i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów
 • reprezentowanie Urzędu - w imieniu Prezydenta - w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach cywilnoprawnych
 • nadzorowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości
 • współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych