ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych

JERZY WOLSKI
tel.: +48 94 35 51 591 | fax: +48 94 35 23 769
Nr pokoju: 108 | zpdg@um.kolobrzeg.pl


 • Data urodzenia: 3 kwietnia 1964 r.
 • Wykształcenie: wyższe
 • Przebieg pracy zawodowej:
  • 1984 - 1986 Zespół Opieki Zdrowotnej Wałcz
  • 1986 - 1991 ORBIS SA, referent turystyki, kierownik transportu
  • 1991 - 2012 Polskie Biuro Podróży Wolski Travel, własna działalność gospodarcza
 • Osiągnięcia w pracy zawodowej:
  • Za profesjonalną promocję turystyki uzdrowiskowej na rynku krajowym i zagranicznym oraz wysoką jakość świadczonych usług wielokrotnie wyróżniony:
   • złotym medalem "Orbis Travel" za sprzedaż produktu promocje turystyki (1997, 1998)
   • tytułem "Champion" sprzedaży produktu firmy "Orbis Travel" (1998)
   • złotym certyfikatem "Ambasadora Unity Line" za rozwój turystyki, sprzedaż i promocję produktu turystycznego (2002, 2003, 2004)
   • srebrnym certyfikatem "Ambasadora Unity Line" za rozwój turystyki, sprzedaż i promocję produktu turystycznego (2005, 2006)
   • odznaczeniem "Złote bilety" Prezesów "Orbis Transport" i "Interbus" za rozwój turystyki i sprzedaż produktu (2004, 2005,2006)
   • odznaczeniem Prezesa PBP "Orbis Travel" za rozwój turystyki i sprzedaż produktu turystycznego (2000, 2001, 2002)
   • odznaczeniem Prezesa PŻB za rozwój turystyki i sprzedaż produktu turystycznego (2004, 2005)
   • certyfikatem "Ambasador Danii w Polsce" nadany przez Duńską Izbę Turystyki (2006r.);
   • za sprzedaż i promocję produktu turystycznego kart młodzieżowych EURO 26
   • Odznaka Ministra Sportu i Turystyki w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki 2007 r.
 • Doświadczenie samorządowe:
  • członek Rady Rozwoju Miasta przy Prezydencie Miasta Kołobrzegu w latach 2002-2006
  • członek Rady Rozwoju Miasta przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg na kadencje 2006-2010
  • członek Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego w Kołobrzegu
  • radny Rady Powiatu w latach 2006-2012, przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury w Radzie Powiatu Kołobrzeg na lata 2006-2010
  • członek Kołobrzeskiej Fundacji "Bezpieczny Powiat" od roku 2006
 • Praca społeczna:
  • członek Fundacji Biskupa Domina
 • Rodzina:
  • żona Elżbieta
  • syn Michał
  • córka Agnieszka
 • Hobby:
  • tenis ziemny, jazda na rowerze

Wykonuje zadania powierzone przez Prezydenta, a w szczególności do nich należy:

 • planowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej
 • planowanie całokształtu zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną Miasta
 • określenie i realizacja zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej Miasta
 • całokształt spraw związanych z ochroną środowiska, komunikacji i łączności
 • nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarki komunalnej
 • utrzymanie i remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych
 • racjonalne gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, budynkami komunalnymi oraz realizowanie polityki czynszowej Miasta
 • gospodarka gruntami i nieruchomościami komunalnymi
 • wspieranie przedsiębiorczości
 • planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich
 • współpraca z komitetami społecznymi w sprawie wspólnych inwestycji
 • koordynowanie działań związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne
 • zapewnienia prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane wydziały i jednostki organizacyjne
 • efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami budżetu miasta i składnikami mienia komunalnego w zakresie wynikającym z podziału zadań oraz układu wykonawczego budżetu

W zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w ramach określonych w budżecie środków finansowych. Zastępca Prezydenta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Prezydenta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Prezydenta.

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych prowadzi bezpośredni nadzór nad:

 • Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Likwidacji Barier Architektonicznych;
 • Wydziałem Komunalnym;
 • Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami;
 • Wydziałem Inwestycji;
 • Wydziałem Rozwoju Miasta;

Do wspólnych kompetencji Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:

 • nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów
 • koordynacja pracy Urzędu w ramach właściwości podległych wydziałów z uwzględnieniem kompetencji kierownika Urzędu
 • wydawanie w imieniu Prezydenta i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów
 • reprezentowanie Urzędu - w imieniu Prezydenta - w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach cywilnoprawnych
 • nadzorowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości
 • współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych