Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wykaz Telefonów Urzędu Miasta

Numer telefonu początkowy Urzędu Miasta + 48 94 35-51-500

Osoby dzwoniące z zewnątrz mogą bezpośrednio wybierać numer abonenta wewnętrznego Urzędu Miasta bez pośrednictwa telefonistki, wybierając numer + 48 94 35-51-XXX, gdzie XXX oznacza nr wewnętrzny, np. +48 94 35-51-510 - sekretariat Fax: +48 94 352-37-69

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

KIEROWNICTWO URZĘDU

Prezydent Miasta ANNA MIECZKOWSKA 510 105
Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych EWA PEŁECHATA 510 106
Zastępca Prezydenta ds. społecznych ILONA GRĘDAS - WÓJTOWICZ 591 107
Sekretarz Miasta EWA PAWŁOWSKA 591 107
Skarbnik Miasta JOLANTA WŁODAREK 555 207

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Administrator Systemów Informatycznych (ASI)

Administrator ROBERT PUC 596 316

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Administrator KRZYSZTOF MIELNIKIEWICZ 584 316

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych (PN)
ul. Żurawia 12b, tel.: 94 35 51 ...

Pełnomocnik DARIUSZ TRZECIAK 446 4

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach (PNW)

Pełnomocnik JOLANTA KWIATKOWSKA 505 110

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych (PON)

Pełnomocnik - - - -
 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Architekt Miasta (AM)

Architekt ADAM ZWOLIŃSKI 690 902 071 311
Przyjmuje PON, WT w godz. 7:30 - 15:30

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Równego Traktowania (PRT)

Pełnomocnik MAŁGORZATA MAJ 697 543 982 -
Dyżury w Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15a ... wtorek od 11:00 do 14:00 oraz czwartek od 10:00 do 13:00

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Strategii Rozwoju Miasta (PS)

Pełnomocnik AGNIESZKA MARCHOLEWSKA 581 204

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Uzależnień (PU)
ul. Okopowa 15

Pełnomocnik IWONA ROGUSKA 94 71 36 151 204

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Budżetu Obywatelskiego i Partycypacji Społecznej (PRO)

Pełnomocnik JOANNA PAWLAK 590 110

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Rzecznik Prasowy Prezydenta (R)

Rzecznik MICHAŁ KUJACZYŃSKI 507 101

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Samodzielne Stanowisko ds. kontroli podatkowej (KP)

Główny Specjalista KATARZYNA SZUMIATO 613 315

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email
Koordynator ds. Dostępności (KD)
Sekretarz EWA PAWŁOWSKA 591 107
Koordynator ds. dostępności Krzysztof Mielnikiewicz 584 316

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Email
Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Unii Lubelskiej 33B
Główny Specjalista KINGA STANKIEWICZ 690 902 048
Główny Specjalista Anna Matuszyńska 690 902 048

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email
Biuro Zarządzania Finansami Miasta (BZF)
Skarbnik Miasta JOLANTA WŁODAREK 555 207
Główny Specjalista ds. Rozliczeń Finansowych Agnieszka Kołuda - Karsznia 550 206
Główny Specjalista ds. Budżetu Artur Kubicki 569 206
Główny Specjalista ds. Długu Małgorzata Bukowiecka - Andrysiak 535 208
Główny Specjalista ds. Planowania i Analiz Budżetowych Monika Borchon 558 208

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Audytu i Kontroli (BAK)

Kierownik Biura - Audytor Wewnętrzny SŁAWOMIR DASSOW 506 315
Główny specjalista ds. kontroli Krzysztof Mielnikiewicz 584 315
Główny specjalista ds. kontroli Elżbieta Walentynowicz 584 315

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Informatyki (INF)

Kierownik Biura ROBERT PUC 596 316
Podinspektor ds. informatyki i komputeryzacji Tomasz Kolasa 607 317
Inspektor ds. informatyki i komputeryzacji Łukasz Szczerba 595 317
Inspektor ds. informatyki i komputeryzacji Dominik Wierzbicki 516 317

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Kadr i Płac (BK)

Kierownik Biura AGNIESZKA HOC 592 3
Główny specjalista ds. kadr i BHP Katarzyna Musiał 608 4
Inspektor ds. kadr i płac Małgorzata Prytyskacz 552 4

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ)

Kierownik Biura Jolanta Hrynio 638 22

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Prawne (BP)

Radca prawny - koordynator MACIEJ DZIURKO 520 117
Radca prawny Ewa Kisiel 520 117

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Prezydenta Miasta (BPM)

Kierownik PAULINA ŻUPANIEC 503 116
Główny specjalista Edyta Mielnikiewicz 523 116
Inspektor Paulina Czechowska 523 116
Główny Specjalista ds. administracji i obsługi kancelarii zastępców prezydenta Ewelina Fusińska 591 108
Podinspektor ds. administracji i obsługi kancelarii prezydenta Barbara Kowalska 637 108
Podinspektor Kacper Ryćko 591 108

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Rady Miasta (BRM)

Kierownik Biura DANUTA NOWAK 601 42
Główny Specjalista Aneta Sielczak 601 40
Podinspektor Marta Derdowska 601 40

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Zamówień Publicznych (BZ)

Kierownik Biura EDYTA MAJEWSKA 580 205
Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Agnieszka Marcholewska 581 204
Inspektor ds. Zamówień Publicznych Edyta Sopinka 581 204

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Straż Miejska (SM)
ul. Ratuszowa 12 | tel. alarmowy 986 | zgłoszenie interwencji 94 35 516 20

Komendant Straży MIROSŁAW KĘDZIORSKI 619 -
Zastępca Komendanta Straży Krzysztof Szostak 618 -
Kierownik Referatu Patrolowo - Interwencyjnego Jarosław Zendran 620 -
Starszy Inspektor Marek Golec 620 - -
Starszy Inspektor Marek Szymanek 620 - -
Starszy Inspektor Dariusz Kurz 620 - -
Starszy Inspektor Waldemar Sienkiewicz 620 - -
Starszy Inspektor Mirosław Ziółkowski 620 - -
Specjalista Tomasz Kiełbasiński 620 - -
Starszy Inspektor Krzysztof Jaruzel 620 - -
Specjalista Mariusz Rokosz 620 - -
Młodszy Inspektor Katarzyna Górniak - Hukowska 620 - -
Strażnik Tomasz Komaszewski 620 - -
Młodszy Strażnik Paweł Wróblewski 620 - -
Młodszy Strażnik Łukasz Szubert 620 - -
Aplikant Jacek Sterna 620    
Aplikant Norbert Jakubowski 620    
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Marek Konopka - - -
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Edward Bułhak - - -
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Marek Gieorgijewski - - -

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Kierownik ELŻBIETA ULRICH 606 33
Zastępca kierownika Elżbieta Wziątek 605 33
Główny specjalista Milena Wrzesień 605 33
Główny specjalista Magdalena Biłat 605 33
Podinspektor Emilia Waśków 605 33

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Administracyjno - Gospodarczy (WAG)

Naczelnik Wydziału MAŁGORZATA ŁABĘDŹ - FIGURSKA 599 5
Główny Specjalista ds. administracyjno - gospodarczych Agnieszka Kabacińska 593 5
Główny Specjalista Milena Derlikiewicz 547 5
Inspektor ds. poczty kurierskiej i archiwum zakładowego Joanna Frydrych 547 5

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (EKS)

Naczelnik Wydziału ROMUALD KOCIUBA 610 113
Główny Specjalista Urszula Czachorowska 532 112
Główny Specjalista ds. kultury Katarzyna Pechman 531 112

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Referat Oświaty (O)

Kierownik WIOLETTA AKIER 612 115
Główny Specjalista ds. oświaty Iwona Moszkowicz 612 115
Inspektor Aneta Kot 611 114
Inspektor Beata Szustek 611 114

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Egzekucji Administracyjnej (WEA)

Naczelnik Wydziału Egzekucji Administracyjnej ANNA MOLENDA 630 202
Główny specjalista ds. windykacji, egzekucji i zabezpieczeń podatków i opłat lokalnych Joanna Krajewska 609 202
Inspektor ds. windykacji, egzekucji i zabezpieczeń podatków Jadwiga Rzepczyk 549 201
Inspektor ds. windykacji, egzekucji i zabezpieczeń podatków, opłat i innych należności publicznoprawnych Anna Garbaczewska 549 201
Główny specjalista ds. księgowości, windykacji i egzekucji mandatów i opłat Aneta Maślanka 588 209
Inspektor ds. księgowości, windykacji i egzekucji opłat Ewa Musiał 588 209
Główny Specjalista ds. księgowości, windykacji i egzekucji opłat Beata Stankiewicz 588 209

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej (GKL)

Naczelnik Wydziału KAROL KRÓLIKOWSKI 545 1
Zastępca Naczelnika Agnieszka Kuśmierek 621 1
Podinspektor ds. ewidencji dróg i strefy płatnego parkowania Nicole Tyrajska 628 8
Inspektor ds. dróg Marta Szufel 623 10
Główny Specjalista ds. dróg wewnętrznych i przystanków komunikacyjnych Agnieszka Majewska 628 8
Główny specjalista ds. infrastruktury rowerowej i oznakowania Rafał Gierlicz 622 9
Główny specjalista ds. mieszkaniowych Tomasz Janik 508 118
Główny specjalista ds. lokali użytkowych i placów zabaw Mira Sierżęga 538 119
Podinspektor ds. zasobów komunalnych Małgorzata Jabłońska 537 118
Inspektor ds. wyłączności w pasie drogowym Anna Borowik - Sheehan 623 10
Główny specjalista ds. utrzymania dróg Grzegorz Kamiński 622 9
Inspektor ds. drogowych Aleksandra Maciejewska 623 10
Podinspektor ds. lokali komunalnych i bezdomnych zwierząt Daniela Stachera 543 119
Podinspektor ds. lokalowych Beata Czyżewska 615 118
Podinspektor Aleksandra Katzig 628 8

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Naczelnik Wydziału DAMIAN KUNZ 575 319
Zastępca Naczelnika Wydziału Ewa Pyjek 562 303
Inspektor ds. bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości i przekształceń Joanna Burger 567 305
Inspektor ds. przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przekazywanie nieruchomości na rzecz osób prawnych, użyczenia Karolina Didłuch 534 318
Inspektor ds. sprawozdawczości, zamówień publicznych i organizacji Katarzyna Krzyżaniak 579 318
Inspektor ds. geodezji, kartografii, nabywania i opłat adiacenckich Wojciech Hercka 576 301
Główny specjalista ds. opłaty za grunty oddane w zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste Sylwia Liszewska 564 305
Inspektor ds. dzierżaw miejskich Joanna Borek 561 307
Główny specjalista ds. dzierżaw miejskich Wojciech Klimek 566 306
Główny specjalista ds. służebności przesyłu i infrastruktury Beata Gołąbek 565 301
Inspektor ds. dzierżaw rolnych i sprzedaży lokali użytkowych Joanna Starczyk 565 301
Inspektor ds. dzierżaw miejskich Anna Plewako 560 307
Główny specjalista ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości i spadków Joanna Kostorz 563 304

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Inwestycji i Rozwoju (WIR)

Naczelnik Wydziału JANUSZ STRUCKI 540 18
Z-ca Naczelnika Lidia Szyper - Machowska 626 2
Główny specjalista Czesław Stoma 541 18
Główny specjalista Agata Ulewicz 604 19
Główny specjalista Justyna Greczyńska 604 19
Główny specjalista ds. funduszy europejskich Jolanta Milewska 583 2
Główny specjalista Krzysztof Mich 583 2
Podinspektor Justyna Chromiec 542 19
Głowny Specjalista Bogumiła Malik 540 18

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Księgowości i Sprawozdawczości (WKS)

Główny Księgowy MARZENNA KURGAN 544 211
Główny specjalista ds. dochodów z mienia gminy Anna Kotlarek 568 212
Podinspektor ds. dochodów z mienia gminy i innych opłat Małgorzata Kowalska 559 210
Inspektor ds. ewidencji księgowej podatków Monika Targowicz-Kaszak 627 210
Inspektor ds. ewidencji księgowej podatków i opłat Magdalena Szymanek 634 213
Inspektor ds. rozliczeń podatku VAT Beata Cieślak 551 213
Główny specjalista ds. ewidencji wydatków Magdalena Olejniczak 553 214
Główny specjalista ds. rozliczeń finansowych i VAT Marzena Podhajecka 546 214
Główny specjalista ds. ewidencji dochodów Gabriela Oleksa 627 210
Podinspektor ds. opłaty uzdrowiskowej Marek Czerski 554 212
Główny Specjalista Agnieszka Jawdyk 627 210

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM)

Naczelnik Wydziału URSZULA PUSTELNIK 525 11
Główny Specjalista ds. postępowań administracyjnych Krystyna Paszkiewicz 528 11
Główny Specjalista ds. meldunkowych Monika Mitura 504 13
Podinspektor ds. zezwoleń na sprzedaż alkoholu Piotr Michlewicz 587 13
Główny Specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej Beata Urbanek 586 14
Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej Natalia Świątek 586 14
Podinspektor Iwona Sołanko 586 14
Inspektor ds. obsługi mieszkańców Gabriela Zatowska 594 BOK
Inspektor ds. dowodów osobistych Wiktoria Waligóra 527 12
Inspektor ds. dowodów osobistych Joanna Korczyk 526 12
Podinspektor ds. obsługi mieszkańców Grażyna Jagła 500 BOK

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (WŚiO)

Naczelnik Wydziału ALEKSANDRA KOZIEŁ - KLEIN 536 30
Zastępca Naczelnika Przemysław Ulewicz 631 30
Główny specjalista ds. ochrony przyrody i środowiska Katarzyna Zając 539 25
Główny specjalista ds. pozwoleń administracyjnych z zakresu zieleni Małgorzata Bogucka 517 21
Podinspektor ds. ekologii i ochrony przyrody Edyta Buszac 539 25
Podinspektor Karolina Grodzka 539 25
Główny specjalista ds. odwodnienia Marta Łukaszewicz 509 24
Główny specjalista ds. gospodarki odpadami Karolina Romanowska 603 23
Inspektor ds. gospodarki odpadami Magdalena Pytel 603 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Edyta Nyc 629 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Sylwia Klimczak 625 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Marzena Trzeciak 625 23
Podinspektor Karolina Koczwara-Grzesiak 517 21
Podinspektor ds. zieleni miejskiej i ochrony przyrody Monika Drabik 539 25
Podinspektor Agnieszka Leszczyńska 509 24
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Magdalena Kopeć 629 23

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Podatków i Opłat (WPiO)

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat AGNIESZKA KRACZKOWSKA - BOLKO 548 214
Zastępca naczelnika Aneta Biedrzycka 556 203
Główny specjalista ds. wymiaru podatków lokalnych osób prawnych Elżbieta Kędziorska 556 216
Podinspektor ds. wymiaru podatków lokalnych osób fizycznych Anastazja Bezimienna 557 216
Podinspektor ds. wymiaru podatków lokalnych osób fizycznych Elżbieta Wysocka 557 216
Inspektor ds. wymiaru podatków lokalnych osób fizycznych Anna Budzelewska - Meyer 675 203
Podinspektor ds. wymiaru podatków lokalnych osób fizycznych Dorota Siłuch 589 203
Główny specjalista ds. wymiaru opłaty uzdrowiskowej, targowej, postępowań pokontrolnych Cezary Puc 589 203
Podinspektor ds. wymiaru podatków lokalnych osób fizycznych Eliza Zielińska 675 203

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Spraw Społecznych (WS)
ul. Okopowa 15, tel.: 94 71 36 ...

Naczelnik Wydziału IWONA ROGUSKA 151  
Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Pietras 157  
Inspektor ds. przeciwdziałania patologiom Małgorzata Niewęgłowska 152  
Główny Specjalista Andrzej Libera 153  

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)

Naczelnik MONIKA SIELEWSKA 570 311
Główny specjalista Jakub Grzebielucha 571 311
Inspektor ds. plastyki Ireneusz Szuniewicz 572 311
Główny specjalista Tomasz Kokoszyński 573 311
Główny specjalista Karolina Bilska 574 311
Główny specjalista Monika Strzelczyk 530 311
Główny specjalista ds. Systemów Informacji Przestrzennej Bartłomiej Kogut 582 311
Podinspektor Małgorzata Lepa 572 311

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK)
ul. Żurawia 12b, tel.: 94 35 51 ...

Szef WZK ARTUR WASIEWSKI 440 5
Główny Specjalista ds. obronnych Dariusz Trzeciak 446 4
Inspektor ds. ochrony ludności Tomasz Barszczak 446 4