Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

TRYB ZDALNY. Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022 - 2043,
  3. przystąpienia Gminy Miasto Kołobrzeg do Stowarzyszenia "Konwentu Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina",
  4. zakończenia współpracy pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a miastem Nyborg w Danii,
  5. zakończenia współpracy pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a miastem Follonica we Włoszech.
 2. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg za 2021 r. – analiza i zaopiniowanie sprawozdania.
 3. Zagrożenia bezpieczeństwa związane z występowaniem patologii społecznych – informacje na temat zjawisk występujących w Kołobrzegu.
 4. Programy i projekty realizowane w placówkach oświatowych dofinansowane ze źródeł zewnętrznych.
 5. Stypendia naukowe, wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w 2021 roku.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.