Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE DOTACJI

1. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Kołobrzeskim Stowarzyszeniu pomocy Dzieciom z Autyzmem
Data 18-25.01.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
2. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Towarzystwie Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego
Data 18-25.01.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
3. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Artystyczno - Taneczno - Sportowym ZAJA
Data 01-10.02.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
4. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w TPD oddział okręgowy z siedzibą w Koszalinie
Data 11-18.02.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
5. Temat Sprawozdanie z kontroli zadania publicznego - Uniwersytet Trzeciego Wieku
Data 03-10.02.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
6. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu "Różany Dworek na Ogrodach"
Data 29.03. - 27.04.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
7. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Kropka Wolni od Uzależnień
Data 30.04. - 12.05.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
8. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Punkcie Przedszkolnym "Równe szanse"
Data 23.02 - 19.03.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
9. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Regionalnym Szpitalu
Data 05.07 - 13.07.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
10. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w SP ZOZ WOTUW w Stanominie
Data 14.05 - 02.06.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
11. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 2 im. B. III Krzywoustego w Kołobrzegu
Data 05 - 11.10.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
12. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny zadania publicznego pomiędzy Gminą MIasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej
Data 02 - 15.09.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM