Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

INFORMACJA PUBLICZNA - 2021

Składający wniosek Pliki
Kompas Inwestycji - dotyczy planowanych inwestycji
- wniosek
- odpowiedź

 
- wniosek  
- odpowiedź

 

Centrum Informacji Samorządowej - dotyczy usług na zewnątrz IOD, BHP, usług informatycznych i inne
- wniosek
- odpowiedź

- dotyczy ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Kołobrzeg
- wniosek
- odpowiedź

PE Epro - dotyczy dokonania kwalifikacji akustycznej
- wniosek
- odpowiedź

Robert Kołodziejczyk - dotyczy Stref Płatnego Parkowania
- wniosek
- odpowiedź

Jolanta Filipczak - dotyczy IOD
- wniosek
- odpowiedź

- - dotyczy organizacji imprezy plenerowej Festiwal Food Trucków 2020
- wniosek
- odpowiedź

Erowia UE - dotyczy budowy lokalnych oczyszczalni ścieków
- wniosek
- odpowiedź

Małgorzata Prokop-Paczkowska - Posłanka na Sejm RP - dotyczy kwoty wydatkowanej na wynagrodzenia nauczycieli religii
- wniosek
- odpowiedź

Katarzyna Najman - dotyczy wydatków związanych z fotowoltaiką lub pompami ciepła
- wniosek
- odpowiedź

 
- wniosek  
- odpowiedź

 

Grupa REFUNDA - dotyczy informacji z otwarcia ofert na zadanie - przekształcenia MOSiR
- wniosek
- odpowiedź

 
- wniosek  
- odpowiedź

 

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt - dotyczy informacji w sprawie bezdomnych zwierząt
- wniosek
- odpowiedź

Burmistrz Miasta Rumii - dotyczy informacji w sprawie kanalizacji deszczowej
- wniosek
- odpowiedź

Adrianna Brechelke - dotyczy informacji w sprawie dokumentów związanych z powojenną odbudową
- wniosek
- odpowiedź

 
- wniosek  
- odpowiedź

 

 
- wniosek  
- odpowiedź

 

EDUCARIUM - dotyczy informacji w sprawie subwencji z rezerwy oświatowej
- wniosek
- odpowiedź