Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wytyczne do budżetu i WPF

Zarządzenie Nr 136/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. w sprawie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.

4.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 137/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020 r. w sprawie określenia wytycznych dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kołobrzeg do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz założeń do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg

14.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku