Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE DOTACJI

1. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w MKP Kotwica Kołobrzeg
Data 14.01.2020 r. - 26.02.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
2. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Fundacją Prosvita
Data 20.12.2019 r. - 15.01.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
3. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Polskim Związkiem Niewidomych - Koło w Kołobrzegu
Data 26.07 - 26.08.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
4. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Niewidomych i Słabowidzących
Data 26.07 - 26.08.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
5. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Kołobrzeskim Międzyszkolnym Klubie Lekkoatletycznym SZTORM
Data 26.06 - 26.07.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
6. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Katolicka Inicjatywa Kulturalna
Data 17.09 - 15.10.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
7. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Artystów Grupa Kołobrzeg
Data 19.10 - 26.10.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
8. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a MUKS Kotwica 50
Data 10.07. - 25.08.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
9. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a AP Kotwica Kołobrzeg
Data 31.08. - 02.10.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
10. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Ognisko Baletowe
Data 31.08. - 02.10.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM