Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu


STRONA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


WAŻNIEJSZE SŁUŻBOWE TELEFONY
dyżury w dniu wyborów 12.07.2020 r.

 • KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA WOJEWÓDZKA W KOSZALINIE - 94 34 22 790
 • REJONOWA KOMISJA WYBORCZA W KOSZALINIE - 94 34 22 790
 • KOMENDA POLICJI - 997 lub 112
 • KOORDYNATOR POLICJI - 695 876 578
 • PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA - 998 lub 112
 • POGOTOWIE RATUNKOWE - 999 lub 112
 • STRAŻ MIEJSKA - 986 oraz 94 35 51 620
 • URZĘDNIK WYBORCZY - 572 162 800
 • OBSŁUGA INFORMATYCZNA - 607 868 450
 • DEZYNFEKCJA LOKALI - 602 535 612
 • WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKIAŃCÓW - ewidencja ludności
  • od 07:00 do 11:30 - 94 3551 525
  • od 07:00 do 11:30 - 94 35 51 528
  • od 11:30 do 16:30 - 94 35 51 587
  • od 11:30 do 16:30 - 94 35 51 526
  • od 16:30 do 21:00 - 94 35 51 504
  • od 16:30 do 21:00 - 94 35 51 586
 • WYDZIAŁ ADMINSTRACYJNO-GOSPODARCZY - obsługa techniczna
  • od 05:00 do 13:00 693 540 212
  • od 13:00 do 21:00 690 800 601
  • od 05:00 do 09:00 693 986 997
  • od 09:00 do 18:00 690 809 701
  • od 18:00 do 21:30 693 986 997


INFORMACJA

Dyżury Urzędnika Wyborczego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Kołobrzegu odbywają się w Urzędzie Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 13 pok. 11

Telefon do urzędnika wyborczego: +48 572 162 800LOKALIZACJA 
SŁUPÓW - WYBORY PREZYDENCKIE

DOKUMENTACJA - II TURA

Obwieszczenie o II turze – kandydaci

14.0 KBPobierz

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

13.0 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych

2.3 MBPobierz na dysk

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

14.3 KBPobierz

Upoważnienie do odbioru w moim imieniu zaświadczenia o prawie do głosowania uprawniającego do wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

26 KBPobierz

Informacja dla niepełnosprawnych

12.9 KBPobierz

Informacja o pierwszeństwie podczas głosowania

11.8 KBPobierz

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

21 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 i 2 w Kołobrzegu

0.9 MBPobierz na dysk

Godziny Rozpoczęcia Pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Kołobrzegu

2.4 MBPobierz

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

56 KBPobierz

DOKUMENTACJA

Wykaz najważniejszych telefonów

15.4 KBPobierz

Kalendarz wyborczy

450 KBPobierz na dysk

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

54 KBPobierz

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

450 KBPobierz na dysk

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

508 KBPobierz

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

192 KBPobierz na dysk

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

165 KBPobierz na dysk

Informacja Prezydent Miasta Kołobrzeg w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

40 KBPobierz

UWAGA! Poprawiony wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

14.8 KBPobierz

Uchwała Nr 183/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

562 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

29 KBPobierz

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

5.3 MBPobierz na dysk

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Kołobrzeg

48 KBPobierz

Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

118 KBPobierz na dysk

Kodeks Wyborczy

1.4 MBPobierz na dysk

Postanowienie Nr 256/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2.7 MBPobierz na dysk

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

57 KBPobierz

Informacja dla osób niepełnosprawnych

12.8 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 23.czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowej Komisji Wyborczej

1.5 MBPobierz na dysk

Godziny Rozpoczęcia Pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Kołobrzegu

14.5 KBPobierz

Postanowienie Nr 249/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 1 w mieście Kołobrzeg

2.1 MBPobierz na dysk

Postanowienie Nr 249/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 28.06.2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 2 w mieście Kołobrzeg

822 KBPobierz na dysk