Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE WEWNĘTRZNE

1. Temat Sprawozdania z kontroli pozaplanowej przeprowadzonej w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu
Data 7, 8,11,12.05.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
2. Temat Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Data 20-29.04. oraz 12-13.05.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
3. Temat Sprawozdania z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Spółka z o.o.
Data 5-13.03. oraz 15-16.06.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
4. Temat Sprawozdania z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Regionalnym Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu
Data 21-29.05.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
5. Temat Sprawozdania z pozaplanowej kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta
Data 23.07.-12.08.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
6. Temat Sprawozdania z zaplanowanej kontroli w Szkole Podstawowej nr 8
Data 23.07.-12.08.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
7. Temat Sprawozdanie z pozaplanowanej kontroli przeprowadzonej w szkołach i placówkach oświatowych
Data 5,14,15,25-29.05.2020 r. oraz 1-5,19.06.2020r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
8. Temat Sprawozdanie z kontroli realizacji umowy dot. Stref Płatnego Parkowania
Data od 27.10. do 01.12.2020 r. oraz 08.01.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
9. Temat Sprawozdanie z kontroli w Szkole Podstawowej nr 9
Data od 21.10. do 02.11.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM