Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Petycje - Biuro Rady Miasta

Nr Petycji BRM.152.1.2020.I
Temat Petycja dotycząca obniżenia opłaty targowej i zmniejszenia zwiększonej opłaty w okresie 01.05. - 31.10.
Wpłyneło do: Biuro Rady Miasta
Wpłyneło od: Kołobrzeskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
Odpowiedzi  

Nr Petycji BRM.152.2.2020.I
Temat Petycja dotycząca zmiany zapisów §10 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XIX/285/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. H. Kołłątaja i A. Fredry wraz z ul. H. Kołłątaja w zakresie zmiany ilości miejsc parkingowych przypadających na jedną jednostkę mieszkalną lub apartamentową z 1,3 na 1,0
Wpłyneło do: Biuro Rady Miasta
Wpłyneło od: mieszkaniec Miasta Kołobrzeg
Odpowiedzi  

Nr Petycji BRM.152.3.2020.I
Temat Petycja dotycząca ochrony zdrowia i życia mieszkańców przed elektroskażeniem
Wpłyneło do: Biuro Rady Miasta
Wpłyneło od: Koalicja Polska Wolna od 5G Petycja i jedna korespondencja
Odpowiedzi  

Nr Petycji BRM.152.4.2020.I
Temat Petycja dotycząca zwolnienia z podatku od nieruchomości za okres od 11 marca ZSE-H
Wpłyneło do: Biuro Rady Miasta
Wpłyneło od: ZSE-H
Odpowiedzi  

Nr Petycji BRM.152.5.2020.I
Temat Petycja dotycząca pozostawienia dzieci jako całej klasy w SP nr 4
Wpłyneło do: Biuro Rady Miasta
Wpłyneło od: Rodzice klasy VID SP nr 4
Wycofanie petycji

Nr Petycji BRM.152.6.2020.I
Temat Petycja dotycząca przyjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV-2
Wpłyneło do: Biuro Rady Miasta
Wpłyneło od: Sławomir Sola
Odpowiedzi

Nr Petycji BRM.152.7.2020.I
Temat Petycja dotycząca przyjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV-2
Wpłyneło do: Biuro Rady Miasta
Wpłyneło od: Piotr Sterkowski
Odpowiedzi

Nr Petycji BRM.152.8.2020.I
Temat Petycja dotycząca podjęcia uchwały w sprawie ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium tutejszej gminy
Wpłyneło do: Biuro Rady Miasta
Wpłyneło od: Teresa Garland
Odpowiedzi