Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg są zagospodarowywane w Instalacji komunalnej MBP ul. Wspólna 1 w Korzyścienku. Ponadto, wg informacji przekazanej przez Instalację kod odpadu 19 12 12, tj. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, nie są poddawane składowaniu.