Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń nr 43 w Ratuszu, ul. A. Krajowej 12. Proponowany porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie petycji mieszkańców ul. Jedności Narodowej rozpoczęcie procedury planistycznej umożliwiającej dokonanie zmiany zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla terenów położonych wzdłuż ulicy Jedności Narodowej, na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Wiosennej.
  2. Zapoznanie się z pismem mieszkanki dot. ponownego rozpatrzenia skargi.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.