Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr LV/715/06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 26 października 2006 r. wsprawie zasad i trybu konsultacji społecznych przeprowadzanych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 117, poz. 2293)
zawiadamiam o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących budowy Systemu Informacji Przestrzennej dla miasta Kołobrzeg, które odbędą się w dniach od 20 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r., w następującej formie:

  • zbieranie uwag elektronicznie na adres e-mail: info@gis.kolobrzeg.pl
  • zbieranie uwag poprzez Facebooka KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE;
  • przeprowadzenie spotkania w dniu 27 stycznia 2020 r. z przedstawicielami grup zawodowych korzystających z portali opartych na technologiach GIS.

System Informacji Przestrzennej ma służyć do zarządzania miastem, gromadzenia i udostępniania danych o mieście oraz komunikacji z mieszkańcami.

Platforma będzie się składać z dwóch serwisów - Portalu Mieszkańca i Inwestora oraz Portalu Urzędnika.

Celem konsultacji społecznych jest poznanie oczekiwań i potrzeb mieszkańców w zakresie niezbędnych funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej oraz dostępnych danych o mieście.

System Informacji Przestrzennej jest budowany w ramach projektu "KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Umowa z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju nr DPT/BDG-II/POPT/95/19 z dnia 11 czerwca 2019 r. w ramach konkursu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców".
Jednocześnie informuję, że uwagi nie będą rozpatrywane, jeśli zostaną złożone po dniu 7 lutego 2020 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o konsultacjach społecznych

288 KBPobierz na dyskPodgląd pliku