Prezydent Miasta zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku wystawienniczo-sanitarnego w Kołobrzeskim Skansenie Morskim w ramach realizacji stałej ekspozycji tematycznej pn. "Rybołówstwo Ziemi Kołobrzeskiej" na działce nr 5/2 w obrębie 3 w Kołobrzegu.

Pełna treść obwieszczenia

142 KBPobierz na dyskPodgląd pliku