Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wykonanie projektu budowlanego - prace budowlano – konserwatorskie przy „Bastionie Magdeburg” znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków, zlokalizow. na dz. nr 184, 409, 206/5,388,392,181/10,181/12,206/7 w obrębie 13 miasta Kołobrzeg

DOKUMENTACJA

Zapytanie ofertowe

271 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Umowa - projekt

44 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

21 KBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja fotograficzna

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

Mapa poglądowa - karta adresowa

842 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zapytania

291 KBPobierz na dyskPodgląd pliku