Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

DOKUMENTACJA

Informacja dla kandydatów na ławników

856 KBPobierz na dysk

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

74 KBPobierz

Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.

101 KBPobierz

Wzór oświadczenia kandydata na ławnika – dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego lub przestępstw skarbowych

27 KBPobierz

Wzór oświadczenia kandydata na ławnika – dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej

27 KBPobierz

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w wyborach na ławników do sądów powszechnych

114 KBPobierz

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r – Prawo o ustroju sądów powszechnych

24 MBPobierz na dysk

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

604 KBPobierz na dysk

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

33 KBPobierz na dysk

Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

115 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/182/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie i Sądu Rejonowego w Kołobrzegu na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

326 KBPobierz na dysk