Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE WEWNĘTRZNE

1. Temat Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Obywatelskim Urzedu Miasta Kołobrzeg
Data 11 - 12.03. oraz 20.03.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
2. Temat Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Spółka z o.o.
Data 30.04. oraz 07.05.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
3. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu
Data 03-06.06.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
4. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Data 03-06.06.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
5. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
Data 10-17.06.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
6. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 1 im. H.Sienkiewicza w Kołobrzegu
Data 14-21.06.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
7. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu
Data 10-17.06.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
8. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu
Data 10-17.06.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
9. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w komórkach organizacyjnych Urzedu Miasta Kołobrzeg
Data 16-24.09.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
10. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Regionalnym Centrum Kultury
Data 31.07.-13.09.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
11. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Kołobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Kołobrzegu
Data 30.09.-15.10.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
12. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Data 12-18.11.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
13. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu
Data 22.10-05.11.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
14. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu
Data 12-20.11.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
15. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 1
Data 13.11. - 20.12.2019 .r
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
16. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 10
Data 13.11. - 20.12.2019 .r
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
17. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Lokalowej UM
Data 10-23.09.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
18. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Żłobku Krasnal
Data 11.10.2019 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM