ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zatrudnienie w Urzędzie Miasta

Zatrudnienie za I kwartał 2010 roku

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 166 osób, w tym 37 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Bytomska Milena - Kierownik Referatu Lokalowego przy Wydziale Komunalnym .Zatrudniona od 01.01.2010 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko.
  2. Rubanowicz-Surówka Claudia - podinspektor ds. administracji i współpracy zagranicznej w Wydziale Organizacji. Zatrudniona od 01.02.2010 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko.

Zatrudnienie za II kwartał 2010 roku

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 167 osób, w tym 37 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Wasilewicz - Wachowska Marlena - Podinspektor w Biurze Rady Miasta. Zatrudniona od 01.04.2010 r. do czasu usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  2. Szyrwińska Beata - podinspektor ds. obsługi klienta w Wydziale Organizacji. Zatrudniona od 01.06.2010 r. do 20.06.2010 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie za III kwartał 2010 roku

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 164 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Borowik-Sheehan Anna - Podinspektor ds. obsługi klienta w Wydziale Organizacji
   Zatrudniona od 01.09.2010 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
  2. Korczewska Elżbieta - inspektor ds. oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu
   Zatrudniona od 01.09.2010 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.
  3. Wargocka Aleksandra - Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych.
   Zatrudniona od 20.10.2010 r. do czasu usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  4. Antczak Marcin - podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.
   Zatrudniony od 22.10.2010 r. do czasu usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie za IV kwartał 2010 roku

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 166 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Wargocka Aleksandra - Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych.
   Zatrudniona od 20.10.2010 r. do czasu usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  2. Antczak Marcin - podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.
   Zatrudniony od 22.10.2010 r. do czasu usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  3. Musiał Ewa - Podinspektor w Referacie Windykacji i Egzekucji przy Wydziale Dochodów.
   Zatrudniona od 01.12.2010 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,

Zatrudnienie za I kwartał 2011 roku

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 170 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Mieczkowska Anna - Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
   Powołana na stanowisko od 01.01.2011 r.
  2. Walijewska Beata - Podinspektor w Wydziale Rozwoju Miasta
   Zatrudniona od 01.01.2011 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  3. Ciszewska Agnieszka - podinspektor w Biurze Rady Miasta
   Zatrudniona od 01.02.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  4. Bauer Jadwiga - podinspektor w Referacie Windykacji i Egzekucji w Wydziale Dochodów
   Zatrudniona od 01.02.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  5. Olichwiruk Andrzej - Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych
   Powołany na stanowisko od 02.02.2011 r.
  6. Witczak Karol - inspektor w Biurze Audytu i Kontroli
   Zatrudniony od 07.02.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  7. Szczerba Łukasz - podinspektor w Referacie Lokalowym przy Wydziale Komunalnym
   Zatrudniony od 01.03.2011 r. do 31.05.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  8. Strucki Janusz - Naczelnik Wydziału Inwestycji
   Zatrudniony od 01.03.2011 r. na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych - przeniesienie miedzy urzędami
  9. Cieślak Beata - podinspektor w Wydziale Finansowym
   Zatrudniona od 01.03.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  10. Garbaczewska Anna - podinspektor w Wydziale Organizacji
   Zatrudniona od 22.03.2011 r. do 30.04.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie II kwartał 2011

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 173 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Trzeciak Dariusz - inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego.
   Zatrudniony od 01.05.2011 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
  2. Kostorz Joanna - podinspektor w Wydziale Organizacji.
   Zatrudniona od 01.05.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  3. Zagrodnik Anna - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
   Zatrudniona od 01.05.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  4. Czerski Ziemowit - podinspektor w Urzędzie Stany Cywilnego
   Zatrudniony od 16.05.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  5. Maciejewska Ewelina - podinspektor w Referacie Drogowym przy Wydziale Komunalnym.
   Zatrudniona od 16.05.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  6. Antończak Michał - aplikant w Straży Miejskiej
   Zatrudniony od 16.05.2011 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
  7. Walczak Jakub - aplikant w Straży Miejskiej.
   Zatrudniony od 16.05.2011 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
  8. Szczerba Łukasz - podinspektor w Biurze Informatyki.
   Zatrudniony od 01.06.2011 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  9. Jabłońska Małgorzata - Referat Lokalowy przy Wydziale Komunalnym
   Zatrudniona od 16.05.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie III kwartał 2011

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 174 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Wilczyński Dawid - podinspektor w Referacie Inżynierii i Ochrony Środowiska przy Wydziale Komunalnym
   Zatrudniony od 01.07.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  2. Antczak Marcin - podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
   Zatrudniony od 08.08.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  3. Wierzbicki Dominik - podinspektor w Biurze Informatyki
   Zatrudniony od 01.09.2011 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
  4. Moszkowicz Iwona - inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu.
   Zatrudniona od 01.09.2011 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
  5. Kostorz Joanna - inspektor w Biurze Prasowym Prezydenta
   Zatrudniona od 26.09.2011 r. na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) - przeniesienie do pracy z innego urzędu.

Zatrudnienie IV kwartał 2011

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 172 osób, w tym 34 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Kumor Kinga - podinspektor w Biurze Rady Miasta
   Zatrudniona od 01.10.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  2. Maciejewska Ewelina - podinspektor w Referacie Drogowym przy Wydziale Komunalnym
   Zatrudniona od 01.12.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie I kwartał 2012

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 173 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Kumor Kinga - podinspektor w Biurze Rady Miasta
   Zatrudniona od 01.02.2012 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika, w wymiarze 0,5 etatu
  2. Kumor Kinga - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
   Zatrudniona od 21.03.2012 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika, w wymiarze 0,5 etatu

Zatrudnienie II kwartał 2012

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 171 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Kumor Kinga - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
   Zatrudniona od 01.05.2012 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  2. Wilczyński Dawid - podinspektor w Referacie Inżynierii i Ochrony Środowiska przy Wydziale Komunalnym
   Zatrudniony od 01 maja 2012 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  3. Bogdański Paweł - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
   Zatrudniony od 01.06.2012 r. w wyniku ogłoszonego konkursu na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-02 nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
  4. Borkowska Ewelina - podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
   Zatrudniona od 04.06.2012 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,

Zatrudnienie III kwartał 2012

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 174 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Kumor Kinga - podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury
   Zatrudniona od 09.07.2012 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  2. Zagrodnik Anna - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
   Zatrudniona od 12.07.2012 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  3. Tomaszewska Ilona - podinspektor w Referacie Windykacji i Egzekucji przy Wydziale Dochodów
   Zatrudniona od 23.07.2012 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie IV kwartał 2012

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 171 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Ciecharowska Julia - podinspektor w Wydziale Inwestycji od 01.12.2012 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie I kwartał 2013

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 171 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Romanowska Karolina - podinspektor w Referacie Inżynierii i Ochrony Środowiska przy Wydziale Komunalnym
   Zatrudniona od 01 stycznia 2013 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Ostapiec Marta - Gł. Specjalista w Biurze Prezydenta
   Zatrudniona od 01 stycznia 2013 r. na mocy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.) przeniesiona do pracy w Urzędzie z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu
  3. Mirosław Joanna - Inspektor w Biurze Prezydenta
   Zatrudniona od 01 stycznia 2013 r. na mocy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.) przeniesiona do pracy w Urzędzie z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu
  4. Derlikiewicz Milena - Podinspektor w Biurze Prezydenta
   Zatrudniona od 01 stycznia 2013 r. na mocy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.) przeniesiona do pracy w Urzędzie z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu
  5. Ptaszyńska Anna - Podinspektor w Biurze Prezydenta
   Zatrudniona od 01 stycznia 2013 r. na mocy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.) przeniesiona do pracy w Urzędzie z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu
  6. Żywina Paulina - podinspektor w Referacie Inżynierii i Ochrony Środowiska
   Zatrudniona od 17 stycznia 2013 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie II kwartał 2013

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 171 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Gawlik Barbara - podinspektor w Wydziale Organizacji
   Zatrudniona od 01.04.2013 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  2. Kumor Kinga - podinspektor w Wydziale Organizacji
   Zatrudniona od 01.05.2013 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  3. Baryła Natalia - mł. Referent w Wydziale Organizacji
   Zatrudniona od 02.05.2013 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie III kwartał 2013

 

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 170 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. W III kwartale Urząd Miasta Kołobrzeg nie zatrudnił nowych pracowników

Zatrudnienie IV kwartał 2013

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 172 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Sumińska Sylwia - podinspektor w Wydziale Dochodów
   Zatrudniona od 16.10.2013 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  2. Kowalska Ewa - Miejski Konserwator Zabytków
   Zatrudniona od 21 października 2013 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Zatrudnienie I kwartał 2014

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 169 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Zagrodnik Anna - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
   od 20.01.2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  2. Burda Akeksandra - podinspektor w Biurze Prezydenta
   Zatrudniona od 04 lutego 2014 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Zatrudnienie II kwartał 2014

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 169 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Plewako Anna - podinspektor w Referacie Drogowym przy Wydziale Komunlnym
   od 14.04.2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  2. Jabłońska Małgorzata - podinspektor w Referacie Lokalowym przy Wydziale Komunalnym
   od 17 czerwca 2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika.

Zatrudnienie III kwartał 2014

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 172 osoby, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Juszko Mariusz - podinspektor w Biurze Prezydenta
   od 01.07.2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  2. Jawdyk Agnieszka - podinspektor w Wydziale Dochodów
   od 22.07.2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  3. Plewako Anna - podinspektor w Wydziale Organizacji
   od 01.09.2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  4. Pytel Magdalena - podinspektor w Referacie Drogowym przy Wydziale Komunalnym
   od 01.09.2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  5. Garbaczewska Anna - podinspektor w Referacie Windykacji i Egzekucji przy Wydziale Dochodów
   od 04.09.2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  6. Baryła Natalia - referent w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
   od 08.09.2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie IV kwartał 2014

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 171 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Woźniak Jacek - Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
   od 17.12.2014 r.

Zatrudnienie I kwartał 2015

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 172 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Dąbrowska Dominika - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych
   od 01 stycznia 2015 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Figas Anna - Referent w Wydziale Organizacji
    od 01.01.2015 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie II kwartał 2015

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 171 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Marzewska Marta - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
   od 01.05.2015 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownik
  2. Figas Anna - Referent w Referacie Drogowym przy Wydziale Komunalnym
   od 19.06.2015 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  3. Wziątek Katarzyna - Referent w Wydziale Organizacji
   od 18.06.2015 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika.

Zatrudnienie III kwartał 2015

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 171 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Nyc Edyta - Podinspektor w Referacie Inżynierii i Ochrony Środowiska przy Wydziale Komunalnym
   od 01 lipca 2015 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Marek Anna - Referent w Biurze Prezydenta
   od 01 lipca 2015 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  3. Sielczak Aneta - Inspektor w Biurze Rady Miasta
   z dniem 01 września 2015 r. przeniesiona ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu do pracy w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych

Zatrudnienie IV kwartał 2015

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 173 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Jazowska-Boruch Kamila - Referent w Wydziale Organizacji
   od 05 października 2015 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  2. Majewska Klaudia - Młodszy Referent w Biurze Prezydenta
   od 07 grudnia 2015 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika.

Zatrudnienie I kwartał 2016

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 167 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Joanna Frydrych - Referent w Wydziale Organizacji
   od 01 stycznia 2016 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  2. Sylwia Pawłowska - Inspektor w Wydziale Finansowym
   od 01 lutego 2016 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  3. Tomasz Komaszewski - Aplikant w Straży Miejskiej
   od 23 lutego 2016 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  4. Klaudia Korczak - Podinspektor w Biurze Rady Miasta
   od 17 marca 201 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie II kwartał 2016

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 165 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Patrycja Sobańska-Niczke - Podinspektor w Wydziale Inwestycji
   od 01 czerwca 2016 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Zatrudnienie III kwartał 2016

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 168 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Honorata Gołębiowska - Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
   Zatrudniona od 01 lipca 2016 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Sylwia Klimczak - Podinspektor w Referacie Inżynierii i ochrony Środowiska przy Wydziale Komunalnym
   Zatrudniona od 01 września 2016 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  3. Marta Szufel - Referent w Referacie Drogowym przy Wydziale Komunalnym od 09 września 2016 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie IV kwartał 2016

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 168 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Emilia Śniegocka - Biuro kadr i Płac
   od 01 grudnia 2016 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie I kwartał 2017

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 166 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Angelika Wolska - Młodszy Strażnik w Straży Miejskiej
   od 16 stycznia 2017 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Wiktoria Waligóra - Podinspektor w Wydziale Inwestycji
   od 01 lutego 2017 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  3. Joanna Jabłońska - Młodszy Referent w Biurze Prezydenta
   od 01 lutego 2017 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  4. Izabela Szymańska - Główny Specjalista w Wydziale Urbanistyki i Architektury
   od 14 lutego 2017 r. na czas określony, do koordynowania prac w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - 5 Trzebiatowska oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta

Zatrudnienie II kwartał 2017

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 166 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Małgorzata Niewęgłowska - Referent w Referacie Lokalowym w Wydziale Komunalnym
   od 01 kwietnia 2017 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika.
  2. Katarzyna Szumiato - Gł. Specjalista ds. Kontroli Podatkowej
   Zatrudniona od 01 maja 2017 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Zatrudnienie III kwartał 2017

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 170 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2.  Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Bartłomiej Kogut - Inspektor ds. Systemów Informacji Przestrzennej
   od 03 lipca 2017 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Tomasz Barszczak - Podinspektor ds. Ochrony Ludności w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
   od 01 sierpnia 2017 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  3. Małgorzata Lepa - Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury
   od 01 sierpnia 2017 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  4. Sandra Wysocka - Podinspektor w Biurze Rady Miasta
   od 01 sierpnia 2017 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  5. Marzena Trzeciak - Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami w Wydziale Komunalnym
   od 01 września 2017 r. na czas rozstrzygnięcia naboru na ww. stanowisko.

Zatrudnienie IV kwartał 2017

 1.  Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 170 osób, w tym 37 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Kamil Barwinek - podinspektor ds. Ekologii i Ochrony Przyrody
   od 01 grudnia 2017 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  2. Mariusz Olejniczak - Młodszy Strażnik w Straży Miejskiej
   od 01 grudnia 2017 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Zatrudnienie I kwartał 2018

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 173 osoby, w tym 37 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Monika Ciesielska - Inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych, ewidencji podatkowej nieruchomości w Wydziale Dochodów
   od 01 stycznia 2018 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Magdalena Hrankowska - Podinspektor ds. Promocji Miasta w Biurze Prezydenta
   od 01 stycznia 2018 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  3. Małgorzata Niewiarowska - Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych
   od 02 stycznia 2018 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  4. Joanna Burger - Podinspektor ds. Promocji Miasta w Biurze Prezydenta
   od 01 stycznia 2018 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  5. Edyta Sopinka - Podinspektor w Biurze Kadr i Płac
   od 24 stycznia 2018 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika