BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zatrudnienie w Urzędzie Miasta

Zatrudnienie za I kwartał 2010 roku

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 166 osób, w tym 37 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Bytomska Milena - Kierownik Referatu Lokalowego przy Wydziale Komunalnym .Zatrudniona od 01.01.2010 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko.
  2. Rubanowicz-Surówka Claudia - podinspektor ds. administracji i współpracy zagranicznej w Wydziale Organizacji. Zatrudniona od 01.02.2010 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko.

Zatrudnienie za II kwartał 2010 roku

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 167 osób, w tym 37 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Wasilewicz - Wachowska Marlena - Podinspektor w Biurze Rady Miasta. Zatrudniona od 01.04.2010 r. do czasu usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  2. Szyrwińska Beata - podinspektor ds. obsługi klienta w Wydziale Organizacji. Zatrudniona od 01.06.2010 r. do 20.06.2010 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie za III kwartał 2010 roku

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 164 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Borowik-Sheehan Anna - Podinspektor ds. obsługi klienta w Wydziale Organizacji
   Zatrudniona od 01.09.2010 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
  2. Korczewska Elżbieta - inspektor ds. oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu
   Zatrudniona od 01.09.2010 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.
  3. Wargocka Aleksandra - Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych.
   Zatrudniona od 20.10.2010 r. do czasu usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  4. Antczak Marcin - podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.
   Zatrudniony od 22.10.2010 r. do czasu usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie za IV kwartał 2010 roku

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 166 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Wargocka Aleksandra - Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych.
   Zatrudniona od 20.10.2010 r. do czasu usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  2. Antczak Marcin - podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.
   Zatrudniony od 22.10.2010 r. do czasu usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  3. Musiał Ewa - Podinspektor w Referacie Windykacji i Egzekucji przy Wydziale Dochodów.
   Zatrudniona od 01.12.2010 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,

Zatrudnienie za I kwartał 2011 roku

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 170 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Mieczkowska Anna - Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
   Powołana na stanowisko od 01.01.2011 r.
  2. Walijewska Beata - Podinspektor w Wydziale Rozwoju Miasta
   Zatrudniona od 01.01.2011 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  3. Ciszewska Agnieszka - podinspektor w Biurze Rady Miasta
   Zatrudniona od 01.02.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  4. Bauer Jadwiga - podinspektor w Referacie Windykacji i Egzekucji w Wydziale Dochodów
   Zatrudniona od 01.02.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  5. Olichwiruk Andrzej - Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych
   Powołany na stanowisko od 02.02.2011 r.
  6. Witczak Karol - inspektor w Biurze Audytu i Kontroli
   Zatrudniony od 07.02.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  7. Szczerba Łukasz - podinspektor w Referacie Lokalowym przy Wydziale Komunalnym
   Zatrudniony od 01.03.2011 r. do 31.05.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  8. Strucki Janusz - Naczelnik Wydziału Inwestycji
   Zatrudniony od 01.03.2011 r. na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych - przeniesienie miedzy urzędami
  9. Cieślak Beata - podinspektor w Wydziale Finansowym
   Zatrudniona od 01.03.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  10. Garbaczewska Anna - podinspektor w Wydziale Organizacji
   Zatrudniona od 22.03.2011 r. do 30.04.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie II kwartał 2011

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 173 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Trzeciak Dariusz - inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego.
   Zatrudniony od 01.05.2011 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
  2. Kostorz Joanna - podinspektor w Wydziale Organizacji.
   Zatrudniona od 01.05.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  3. Zagrodnik Anna - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
   Zatrudniona od 01.05.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  4. Czerski Ziemowit - podinspektor w Urzędzie Stany Cywilnego
   Zatrudniony od 16.05.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  5. Maciejewska Ewelina - podinspektor w Referacie Drogowym przy Wydziale Komunalnym.
   Zatrudniona od 16.05.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  6. Antończak Michał - aplikant w Straży Miejskiej
   Zatrudniony od 16.05.2011 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
  7. Walczak Jakub - aplikant w Straży Miejskiej.
   Zatrudniony od 16.05.2011 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
  8. Szczerba Łukasz - podinspektor w Biurze Informatyki.
   Zatrudniony od 01.06.2011 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  9. Jabłońska Małgorzata - Referat Lokalowy przy Wydziale Komunalnym
   Zatrudniona od 16.05.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie III kwartał 2011

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 174 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Wilczyński Dawid - podinspektor w Referacie Inżynierii i Ochrony Środowiska przy Wydziale Komunalnym
   Zatrudniony od 01.07.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  2. Antczak Marcin - podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
   Zatrudniony od 08.08.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  3. Wierzbicki Dominik - podinspektor w Biurze Informatyki
   Zatrudniony od 01.09.2011 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
  4. Moszkowicz Iwona - inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu.
   Zatrudniona od 01.09.2011 r. w wyniku naboru kandydatów na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
  5. Kostorz Joanna - inspektor w Biurze Prasowym Prezydenta
   Zatrudniona od 26.09.2011 r. na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) - przeniesienie do pracy z innego urzędu.

Zatrudnienie IV kwartał 2011

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 172 osób, w tym 34 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Kumor Kinga - podinspektor w Biurze Rady Miasta
   Zatrudniona od 01.10.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  2. Maciejewska Ewelina - podinspektor w Referacie Drogowym przy Wydziale Komunalnym
   Zatrudniona od 01.12.2011 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie I kwartał 2012

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 173 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Kumor Kinga - podinspektor w Biurze Rady Miasta
   Zatrudniona od 01.02.2012 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika, w wymiarze 0,5 etatu
  2. Kumor Kinga - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
   Zatrudniona od 21.03.2012 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika, w wymiarze 0,5 etatu

Zatrudnienie II kwartał 2012

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 171 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Kumor Kinga - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
   Zatrudniona od 01.05.2012 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  2. Wilczyński Dawid - podinspektor w Referacie Inżynierii i Ochrony Środowiska przy Wydziale Komunalnym
   Zatrudniony od 01 maja 2012 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  3. Bogdański Paweł - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
   Zatrudniony od 01.06.2012 r. w wyniku ogłoszonego konkursu na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-02 nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
  4. Borkowska Ewelina - podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
   Zatrudniona od 04.06.2012 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową SZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,

Zatrudnienie III kwartał 2012

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 174 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Kumor Kinga - podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury
   Zatrudniona od 09.07.2012 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  2. Zagrodnik Anna - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
   Zatrudniona od 12.07.2012 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  3. Tomaszewska Ilona - podinspektor w Referacie Windykacji i Egzekucji przy Wydziale Dochodów
   Zatrudniona od 23.07.2012 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie IV kwartał 2012

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 171 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Ciecharowska Julia - podinspektor w Wydziale Inwestycji od 01.12.2012 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie I kwartał 2013

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 171 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Romanowska Karolina - podinspektor w Referacie Inżynierii i Ochrony Środowiska przy Wydziale Komunalnym
   Zatrudniona od 01 stycznia 2013 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Ostapiec Marta - Gł. Specjalista w Biurze Prezydenta
   Zatrudniona od 01 stycznia 2013 r. na mocy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.) przeniesiona do pracy w Urzędzie z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu
  3. Mirosław Joanna - Inspektor w Biurze Prezydenta
   Zatrudniona od 01 stycznia 2013 r. na mocy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.) przeniesiona do pracy w Urzędzie z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu
  4. Derlikiewicz Milena - Podinspektor w Biurze Prezydenta
   Zatrudniona od 01 stycznia 2013 r. na mocy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.) przeniesiona do pracy w Urzędzie z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu
  5. Ptaszyńska Anna - Podinspektor w Biurze Prezydenta
   Zatrudniona od 01 stycznia 2013 r. na mocy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.) przeniesiona do pracy w Urzędzie z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu
  6. Żywina Paulina - podinspektor w Referacie Inżynierii i Ochrony Środowiska
   Zatrudniona od 17 stycznia 2013 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie II kwartał 2013

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 171 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Gawlik Barbara - podinspektor w Wydziale Organizacji
   Zatrudniona od 01.04.2013 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  2. Kumor Kinga - podinspektor w Wydziale Organizacji
   Zatrudniona od 01.05.2013 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  3. Baryła Natalia - mł. Referent w Wydziale Organizacji
   Zatrudniona od 02.05.2013 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie III kwartał 2013

 

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 170 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. W III kwartale Urząd Miasta Kołobrzeg nie zatrudnił nowych pracowników

Zatrudnienie IV kwartał 2013

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 172 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Sumińska Sylwia - podinspektor w Wydziale Dochodów
   Zatrudniona od 16.10.2013 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  2. Kowalska Ewa - Miejski Konserwator Zabytków
   Zatrudniona od 21 października 2013 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Zatrudnienie I kwartał 2014

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 169 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Zagrodnik Anna - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
   od 20.01.2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  2. Burda Akeksandra - podinspektor w Biurze Prezydenta
   Zatrudniona od 04 lutego 2014 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Zatrudnienie II kwartał 2014

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 169 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Plewako Anna - podinspektor w Referacie Drogowym przy Wydziale Komunlnym
   od 14.04.2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  2. Jabłońska Małgorzata - podinspektor w Referacie Lokalowym przy Wydziale Komunalnym
   od 17 czerwca 2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika.

Zatrudnienie III kwartał 2014

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 172 osoby, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Juszko Mariusz - podinspektor w Biurze Prezydenta
   od 01.07.2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  2. Jawdyk Agnieszka - podinspektor w Wydziale Dochodów
   od 22.07.2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  3. Plewako Anna - podinspektor w Wydziale Organizacji
   od 01.09.2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  4. Pytel Magdalena - podinspektor w Referacie Drogowym przy Wydziale Komunalnym
   od 01.09.2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  5. Garbaczewska Anna - podinspektor w Referacie Windykacji i Egzekucji przy Wydziale Dochodów
   od 04.09.2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  6. Baryła Natalia - referent w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
   od 08.09.2014 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie IV kwartał 2014

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 171 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Woźniak Jacek - Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
   od 17.12.2014 r.

Zatrudnienie I kwartał 2015

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 172 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Dąbrowska Dominika - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych
   od 01 stycznia 2015 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Figas Anna - Referent w Wydziale Organizacji
    od 01.01.2015 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie II kwartał 2015

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 171 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Marzewska Marta - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
   od 01.05.2015 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownik
  2. Figas Anna - Referent w Referacie Drogowym przy Wydziale Komunalnym
   od 19.06.2015 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  3. Wziątek Katarzyna - Referent w Wydziale Organizacji
   od 18.06.2015 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika.

Zatrudnienie III kwartał 2015

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 171 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Nyc Edyta - Podinspektor w Referacie Inżynierii i Ochrony Środowiska przy Wydziale Komunalnym
   od 01 lipca 2015 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Marek Anna - Referent w Biurze Prezydenta
   od 01 lipca 2015 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  3. Sielczak Aneta - Inspektor w Biurze Rady Miasta
   z dniem 01 września 2015 r. przeniesiona ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu do pracy w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych

Zatrudnienie IV kwartał 2015

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 173 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Jazowska-Boruch Kamila - Referent w Wydziale Organizacji
   od 05 października 2015 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika,
  2. Majewska Klaudia - Młodszy Referent w Biurze Prezydenta
   od 07 grudnia 2015 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika.

Zatrudnienie I kwartał 2016

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 167 osób, w tym 36 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Joanna Frydrych - Referent w Wydziale Organizacji
   od 01 stycznia 2016 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  2. Sylwia Pawłowska - Inspektor w Wydziale Finansowym
   od 01 lutego 2016 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  3. Tomasz Komaszewski - Aplikant w Straży Miejskiej
   od 23 lutego 2016 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  4. Klaudia Korczak - Podinspektor w Biurze Rady Miasta
   od 17 marca 201 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie II kwartał 2016

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 165 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Patrycja Sobańska-Niczke - Podinspektor w Wydziale Inwestycji
   od 01 czerwca 2016 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Zatrudnienie III kwartał 2016

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 168 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Honorata Gołębiowska - Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
   Zatrudniona od 01 lipca 2016 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Sylwia Klimczak - Podinspektor w Referacie Inżynierii i ochrony Środowiska przy Wydziale Komunalnym
   Zatrudniona od 01 września 2016 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  3. Marta Szufel - Referent w Referacie Drogowym przy Wydziale Komunalnym od 09 września 2016 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie IV kwartał 2016

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 168 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Emilia Śniegocka - Biuro kadr i Płac
   od 01 grudnia 2016 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie I kwartał 2017

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 166 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Angelika Wolska - Młodszy Strażnik w Straży Miejskiej
   od 16 stycznia 2017 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Wiktoria Waligóra - Podinspektor w Wydziale Inwestycji
   od 01 lutego 2017 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  3. Joanna Jabłońska - Młodszy Referent w Biurze Prezydenta
   od 01 lutego 2017 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  4. Izabela Szymańska - Główny Specjalista w Wydziale Urbanistyki i Architektury
   od 14 lutego 2017 r. na czas określony, do koordynowania prac w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - 5 Trzebiatowska oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta

Zatrudnienie II kwartał 2017

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 166 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Małgorzata Niewęgłowska - Referent w Referacie Lokalowym w Wydziale Komunalnym
   od 01 kwietnia 2017 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika.
  2. Katarzyna Szumiato - Gł. Specjalista ds. Kontroli Podatkowej
   Zatrudniona od 01 maja 2017 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Zatrudnienie III kwartał 2017

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 170 osób, w tym 35 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2.  Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Bartłomiej Kogut - Inspektor ds. Systemów Informacji Przestrzennej
   od 03 lipca 2017 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Tomasz Barszczak - Podinspektor ds. Ochrony Ludności w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
   od 01 sierpnia 2017 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  3. Małgorzata Lepa - Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury
   od 01 sierpnia 2017 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  4. Sandra Wysocka - Podinspektor w Biurze Rady Miasta
   od 01 sierpnia 2017 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  5. Marzena Trzeciak - Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami w Wydziale Komunalnym
   od 01 września 2017 r. na czas rozstrzygnięcia naboru na ww. stanowisko.

Zatrudnienie IV kwartał 2017

 1.  Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 170 osób, w tym 37 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Kamil Barwinek - podinspektor ds. Ekologii i Ochrony Przyrody
   od 01 grudnia 2017 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  2. Mariusz Olejniczak - Młodszy Strażnik w Straży Miejskiej
   od 01 grudnia 2017 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

Zatrudnienie I kwartał 2018

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 173 osoby, w tym 37 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Monika Ciesielska - Inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych, ewidencji podatkowej nieruchomości w Wydziale Dochodów
   od 01 stycznia 2018 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Magdalena Hrankowska - Podinspektor ds. Promocji Miasta w Biurze Prezydenta
   od 01 stycznia 2018 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  3. Małgorzata Niewiarowska - Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych
   od 02 stycznia 2018 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika
  4. Joanna Burger - Podinspektor ds. Promocji Miasta w Biurze Prezydenta
   od 01 stycznia 2018 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  5. Edyta Sopinka - Podinspektor w Biurze Kadr i Płac
   od 24 stycznia 2018 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie II kwartał 2018

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 170 osoby, w tym 38 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Michał Chojnacki - strażnik w Straży Miejskiej
   od 18 czerwca 2018 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Monika Targowicz - Kaszak - Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych
   od 25 czerwca 2018 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika.

Zatrudnienie III kwartał 2018

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 169 osoby, w tym 38 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Edyta Sopinka - podinspektor w Biurze Zamówień Publicznych
   od 01 lipca 2018 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Łukasz Szubert - strażnik w Straży Miejskiej
   od 01 sierpnia 2018 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  3. Rafał Bzymek - strażnik w Straży Miejskiej
   od 06 sierpnia 2018 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  4. Anna Popławska - podinspektor w Referacie Lokalowym w Wydziale Komunalnym
   od 13 sierpnia 2018 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika

Zatrudnienie IV kwartał 2018

 1.  Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 171 osób, w tym 38 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2.  Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Edyta Buszac - podinspektor w Referacie Inżynierii i Ochrony Środowiska w Wydziale Komunalnym od 01 października 2018 r. w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Paulina Czechowska - z dniem 26 listopada 2018 r. przeniesiona z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie do pracy w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych
  3. Monika Foremna - Pilarska - od dnia 03 grudnia 2018 r. zatrudniona na podstawie powołania na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych
  4. Ilona Grędas - Wójtowicz - od dnia 03 grudnia 2018 r. zatrudniona na podstawie powołania na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych

Zatrudnienie I kwartał 2019

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 174 osoby, w tym 38 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Karolina Hulewicz - podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego od 01 lutego 2019 r.
   w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  2. Jolanta Gromek - podinspektor w Wydziale Dochodów od 11 marca 2019 r.
   na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika.

Zatrudnienie II kwartał 2019

 1. Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych - 173 osoby, w tym 37 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 2. Wykaz nowozatrudnionych osób:
  1. Andrzej Libera - Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych od 1 kwietnia 2019 r.
   przeniesiony ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu do pracy w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych
  2. Artur Wasiewski - Szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego od 01 maja 2019 r.
   w wyniku konkursu na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-02 nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  3. Paulina Żupaniec-Łochocka - Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta od 20 maja 2019 r.
   w wyniku naboru na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-03 nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
  4. Aneta Kot - Inspektor w Referacie Oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu od 01 czerwca 2019 r.
   przeniesiona z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do pracy w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych
  5. Aneta Biedrzycka - podinspektor w Wydziale Dochodów od 01 czerwca 2019 r.
   na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika.
  6. Aleksandra Kozieł-Klein - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
   od 17 czerwca 2019 r. w wyniku konkursu na ww. stanowisko zgodnie z procedurą procesową WSZJ Nr P-II-02 nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kołobrzeg