Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

W związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) Prezydent Miasta Kołobrzeg przedstawia do konsultacji projekt uchwały Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich Rady Miasta Kołobrzeg: w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.

Na Państwa opinie czekamy do dnia 15 września 2018 r.

Z projektem uchwały , w której zawarta jest procedura wnoszenia inicjatyw obywatelskich można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu www.kolobrzeg.pl. Propozycje i uwagi należy zgłaszać mailem na adres elektroniczny a.sielczak@um.kolobrzeg.pl lub w Biurze Rady Miasta, p. 40 w Ratuszu, ul. A. Krajowej 12.

DOKUMENTACJA

Pełna treść projektu uchwały

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVI/712/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018

299 KBPobierz na dyskPodgląd pliku